Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl

Vzdělávací akce

1.Sdílení dobré praxe

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Ferdinand Raditsch. PhDr. Milada Nádvorníková -
Praktické aktivity v MŠ při práci s dětmi
26. 11. 2016
Květná Zahrada
Hrazeno z projektu

1.Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Michaela Čaňková -Moderní praktické metody pro angličtináře na 2.st. ZŠ
1. 12. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
Purkyňova ul. 919
od 13:00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - inspirace pro učitele mateřských škol - PhDr. M. Nádvorníková,
Ing. Naděžda Klvaňová
 
9. 1. 2017
Purkyňova ul. 919
od 15:00
Hrazeno z projektu

1.Sdílení odborných zkušeností - inspirace pro učitele 1. stupně - Mgr. Miloš Novotný - ředitel ZŠ Nemyčeves - pro malý zájem se akce nekonala
28. 2. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
od 8.00 
Hrazeno z projektu

1.Sdílení odborných zkušeností - PhDr. Hana Mervartová - Kooperativní výchova v prostředí školy 
9. 3. 2017
Hotel Zlatá hvězda - sál 1. patro
od 9.00 
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Michaela Čaňková - praktické nápady pro výuku AJ - pro malý zájem zrušeno
6. 4. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
od 13.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností  - Mgr. Dagmar Burdová, Mgr. Jana Vohralíková - Když číst znamená myslet
Workshop se sdílením zkušeností účastníků zaměřený na metody, které podporují čtenářskou gramotnost, tj. dovednost rozumět textu, analyzovat ho, hledat v něm myšlenky a informace, diskutovat o nich, tvůrčím způsobem s nimi pracovat a rozvíjet je.
Část workshopu bude probíhat v sekcích (1. a 2. stupeň).
Účastníci si přinesou rozečtenou beletristickou knihu a učebnici literatury (čítanku), s níž rádi pracují.
3. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
od 13.00 
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - FIE (Feuersteinś Instrumental Enrichment) -  speciální program instrumentálního obohacování pro systematickou výuku myšlení - Mgr. J. Sehnal a Mgr. P. Judová
24. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice a.s.,
J. E. Purkyně 919
od 13.00
Hrazeno z projektu

1. Inspirace ze školního stravování včetně ochutnávek
28. 8. 2017
Scolarest, U Školek 1117
od 9.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda -Talent a jeho základní atributy - akce pro nemoc lektora zrušena
25. 9. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
od 13.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Michaela Čaňková - praktické nápady pro výuku AJ
4. 10. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
od 13.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Květa Hrbková - Hranice a rituály ve výchově dětí
26. 10. 2017
Sál Hotelu Zlatá Hvězda Litomyšl
od 9.00
Hrazeno z projektu


1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda - Aspekty sociální a emoční zralosti

17. 1. 2018
Gymnázium Litomyšl
od 13.00
Hrazeno z projektu

1.Sdílení odborných zkušeností - inspirace pro učitele 1. stupně - Mgr. Miloš Novotný 
6. 3. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
od 13.00
Hrazeno z projektu

1.Sdílení odborných zkušeností - Pozitivní psychologie se zaměřením na žáky se SVP- PhDr. Michaela Peterková 
12. 3. 2018
Hotel Zlatá Hvězda
od 9.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří Halda - Agrese a její řešení
17. 5. 2018
Hotel Zlatá Hvězda
od 13.00 
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností - Mgr. Jiří HaldaTalent a jeho základní atributy  
12. 9. 2018
Hotel Zlatá Hvězda
od 13.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností  - Mgr. Květa Hrbková - Osobnostně sociální rozvoj školních asistentů v návaznosti na problematiku inkluzivního vzdělávání
30. 10. 2018
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
9.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

1. Sdílení odborných zkušeností  - PhDr. Michaela Peterková - Jak zvýšit svou psychickou odolnost
4. 2. 2019
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
9.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

  

5.Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad, ADHD a s ostatními typy speciálních potřeb - POUZE PRO VYBRANÉ PEDAGOGY Z ORP LITOMYŠL A ZAPOJENÉ DO PROJEKTU CVP:

5. Mgr. Ferdinand Raditsch - Dítě, poruchy chování, pozornosti, rodiče a škola
9. 11. 2016
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
od 13.00
J. E. Purkyně 919
Hrazeno z projektu
 

5.Mgr. Marika Kropíková -Školská legislativa v aktuálním znění  týkající se společného vzdělávání pro mateřské a základní školy včetně podpůrných opatření  
31. 1. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
od 13.00 
Hrazeno z projektu

5.PhDr. Jana Mervartová - Komunikace s rodinou v prostředí školy
17. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

5. PhDr. Hana Mervartová - Poruchy chování
30. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
od 13.00
Hrazeno z projektu

5.Mgr. Marika Kropíková  - Pedagogická diagnostika dítěte v předškolním zařízení, žáka ve škole se zaměřením na děti  se speciálními potřebami - nekonalo se pro nemoc lektorky
20. 9. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
od 13.00
Hrazeno z projektu

5.Mgr. Květa Hrbková -Jak komunikovat ve školním prostředí s dětmi s potřebou podpůrných opatření
25. 10. 2017
Sál hotelu Zlatá hvězda Litomyšl
J. E. Purkyně 919,
od 13.00 
Hrazeno z projektu

5. Mgr. Jiří Halda -Sociální dovednosti a efektivní komunikace
4. 12. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
od 13.00 
Hrazeno z projektu

5.PhDr. Petra Novotná - Inkluze v praxi
4. 4. 2018
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

5.Mgr. Jiří Halda - Vývojová dynamika 
8. 3. 2019
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
9.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

5.Mgr. Jiří Halda - Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele
17. 5. 2019
Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
9.00 - 15.00
Hrazeno z projektu

 

 7: Podpora hospitací a sdílení dobré praxe – vzájemné návštěvy mezi školami, pedagogy, také ze speciálních škol“,

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Bc. Blanka Famfulíková - výuka v mateřské škole
15. 3. 2017
Mateřská škola Dolní Újezd 
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Pavel Jakl - výuka chemie, informatiky a matematiky
21. a 22. 3. 2017
Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Irena Rensová - výuka v mateřské škole, pokusy vhodné
v předškolním věku
7. 4. 2017
Základní škola Lubná - Sebranice a Mateřská škola Lubná, okres Svitavy 
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Vlasta Macková - výuka na 1. stupni
12. 4. 2017
Masarykova základní škola Morašice
výuka na 1. stupni ZŠ
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Vítězslava Volštátová
12. 5. 2017
I. MŠ Litomyšl
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Bc. Blanka Famfulíková a Pavlína Bisová - výuka v mateřské škole
8. 11. 2017
Mateřská škola Dolní Újezd
od 8.00
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Dagmar Burdová - Sdílení zkušeností v českém jazyce
14. 11. 2017
Základní škola Litomyšl, Zámecká 496
od 8.00
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Ludmila Juzová - Sdílení zkušeností v mateřské škole - hudební inspirace 
29. 11. 2017
II. Mateřská škola
od 8.00
Hrazeno z projektu

7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe - Mgr. Anna Vrchotová - Sdílení zkušeností ve speciální škole 
27. 2. 2018
Základní škola speciální Litomyšl
od 8.00
Hrazeno z projektu

  

1.kulatý stůl KNPV v rámci komplexního přístupu k dítěti - DOMÁCÍ NÁSILÍ -  "BEZE SVĚDKŮ" - Mgr. Antonín Křoustek, vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí Jihlava
Mgr. Karolína Jeníková, Bílý kruh bezpečí Pardubice, případový manažer, krizový intervent pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů
6. 2. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
od 15.30
Hrazeno z projektu

2. Kulatý stůl KNPV - Bc. Iveta Millerová a Mgr. Jan Kudry, PhD. - „Sociální vyloučení a jeho dopad do oblasti edukace“
15. 5. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
od 15.30
Hrazeno z projektu

3. Kulatý stůl KNPV - Romská problematika
13. 11. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
od 16.00
Hrazeno z projektu

4. Kulatý stůl KNPV - Prof. MUDr. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví - Vrozené a naučené v chování a Výraz tváře jako okno do duše
5. 9. 2018
Zámecké návrší Litomyšl
od 18.00
Hrazeno z projektu

5. Kulatý stůl KNPV - Mgr. Monika Čuhelová - Proměny generací
15. 11. 2018
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 918
od 16.00
Hrazeno z projektu

1. Kulatý stůl KNZV - Důležitost vzdělávání
27. 2. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919, Litomyšl
od 15.30
Hrazeno z projektu

2. kulatý stůl KNZV - FIE (Feuersteins Instrumental Enrichment) - speciální program instrumentálního obohacování pro systematickou výuku myšlení - Mgr. J. Sehnal a Mgr. P. Judová
23. 10. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
od 16.00
Hrazeno z projektu

3. kulatý stůl KNZV - Storyline - "Žáci tvoří příběh" 
15. 11. 2017
Zasedací místnost MÚ Bří Šťastných 1000 (proti gymnáziu)
od 10.00
Hrazeno z projektu

4. kulatý stůl KNZV - Začít spolu v kostce
21. 3. 2018
J. E. Purkyně 919
od 16 hodin
Hrazeno z projektu

5. kulatý stůl KNZV - ROZVOJ KREATIVITY DĚTÍ POMOCÍ METODY STAGES: VIZE PRO PROFESNÍ UPLATNĚNÍ V ROCE 2030 -  Mgr Mariola Bielesz, lektorka a učitelka metody Stages a Jarmila Husby, PhD, projektová manažerka Stages Global
7. 11. 2018
J. E. Purkyně 918
Od 16.00
Hrazeno z projektu

Setkání s odborníky: 
Mgr. Karolína Šindelářová -Práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření a vytváření třídních pravidel
20. 9. 2017
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919,
od 13.00
Hrazeno z projektu

Kulatý stůl KNZV a KNPV  s vysokoškolským pedagogem, PhDr. Markem Hermanen
28. 3. 2018
Zámecké návrší 
Od 15.00
Hrazeno z projektu

 

 

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“, r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a  financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

  

Anotace vzdělávací akce a přihláška

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“,
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl