Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl

Organizační struktura projektu

 

Realizační tým:

Organizační struktura projektu byla tvořena realizačním týmem, který byl složen z týmu administrativního a odborného. Administrativní tým byl zodpovědný za vedení projektu, koordinaci projektových aktivit, organizační a provozní stránku projektu, dosažení plánovaných cílů projektu a zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu. Odborný tým byl zodpovědný za věcný výkon odborných činností projektu, za tvorbu výsledků a výstupů projektu a za aktivní práci s cílovou skupinou.
 

Projektový tým:

Vzhledem k rozsáhlosti projektu zajistil jeho efektivní řízení projektový tým v tomto složení:      

Hlavní manažer - vedoucí projektu - Radomil Kašpar
Projektový - dotační manažer - Ing. Naděžda Klvaňová
Manažer odborných poradenských pracovníků MŠ a ZŠ - PhDr. Milada Nádvorníková
Manažer síťování základního vzdělávání a školních asistentů  - Renata Šulcová 
Manažer síťování předškolního vzdělávání - Kučerová Ilona
Finanční manažer - Bc. Klára Dobrová
Manažer lidských zdrojů - Ing. Bohuslav Pulgret
Manažer klubu základního vzdělávání - Mgr. Josef Štefl
Manažer klubu předškolního vzdělávání - Petra Benešová

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“,
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl