Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl

Aktuality

Dne 26. června 2019 se konalo jednání Projektového týmu

Dne 20. května 2019 se uskutečnilo jednání Projektového týmu

Dne 6. května 2019 se uskutečnilo setkání koordinátorů a ředitelů zapojených škol v projektu. 

Dne 8. dubna 2019 se uskutečnilo jednání Projektového týmu. 

Dne 28. března 2019 se uskutečnily kulaté stoly KNZV a KNPV s vysokoškolským pedagogem PhDr. Markem Hermanem
https://youtu.be/sWZ4YnyDs-g

Dne 8. března 2019 se uskutečnilo předposlední setkání vybraných pedagogů. Na téma vývojová dynamika se o své zkušenosti podělil Mgr. Jiří Halda. 

Dne 4. března 2019 se v prostorách ZUŠ Litomyšl uskutečnila poslední vzdělávací akce  KNPV. O lektorství se postarala psycholožka, Mgr. Monika Čuhelová a věnovala se problematice fixního a růstového nastavení mysli. 

Dne 4. března 2019 se uskutečnilo jednání Projektového týmu. 

Dne 4. února 2019 se v rámci projektu CVP uskutečnilo poslední sdílení dobré praxe. Lektorství se ujala psychožka PhDr. Michaela Peterková, která hovořila na téma Jak zvýšit psychickou odolnost. Akce se zúčastnilo téměř devadesát školních asistentů a pedagogů zapojených škol. 

Dne 21. ledna 2019 se uskutečnilo setkání ředitelů zapojených škol a koordinátorů projektu. Proběhlo také setkání Partnerů projektu. 

Dne 7. ledna 2019 se uskutečnilo jednání Projektového týmu a schůzka se společností Wwworks. s.r.o.  ohledně budoucí spolupráce v projektu

Dne 19. prosince se konalo na Základní škole Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy setkání "starších kamarádů" , kteří jsou zapojení do projektu. 

Dne 5. prosince 2018 se uskutečnilo jednání Projektového týmu CVP.

Dne 4. prosince 2018 byli na semináři zastupitelstva zastupitelé seznámeni s aktuálním stavem projektu CVP. 

Dne 15. listopadu se v prostorách internátu Litomyšlské nemocnice koná 5. kulatý stůl KNPV s Mgr. Monikou Čuhelovou -"Proměny generací". 

Dne 7. listopadu se konal již 5. kulatý stůl KNZV. Paní Mgr. Mariola Bielesz seznámila přítomné s metodou Stages.

Dne 30. října 2018 se v prostorách Hotelu Zlatá Hvězda konalo další setkání s Mgr. Květou Hrbkovou. Tentokrát se převáženě školní asistenti seznámí s tématem " Osobnostně sociální rozvoj školních asistentů v návaznosti na problematiku inkluzivního vzdělávání".

Dne 29. října 2018 se uskutečnilo jednání Projektového týmu CVP.

Dne 18. září 2018 se společně s PhDr. Janou Mervartovou konalo supervizní setkání psychologů a speciálních pedagogů zapojených do projektu CVP.

Dne 17. září 2018 se uskutečnilo jednání Projektového týmu CVP.

Dne 12. září 2018 se v prostorách Hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli uskutečnilo sdílení dobrých zkušeností s Mgr. Jiřím Haldou. Téma - Talent a jeho základní atributy.  

Dne 30. srpna 2018 se uskutečnilo setkání koordinátorů CVP, setkání ředitelů škol zapojených v projektu CVP  a partnerů projektu.

Dne 13. srpna 2018 se konalo jednání Projektového týmu CVP

Dne 28. června 2018 se v prostorách KNZV konalo setkání Starších kamarádů, na kterém bylo všem poděkováno, byly shrnuty zkušenosti a naplánována spolupráce na další školní rok.

Dne 25. června 2018 se uskutečnilo jednání Projektového týmu CVP.

Dne 17. května 2018 se uskutečnilo další setkání s Mgr. Jiřím Haldou. Téma agrese a její řešení zajímalo téměř osmdesát účastníků především z řad školních asistentů a pedagogů do projektu zapojených škol. 

Dne 9.května 2018 proběhlo setkání se speciálními pedagogy a psychology Po administrativních a  organizačních záležitostech se uskutečnila skupinová supervizi s paní PhDr. Mervartovou.

Dne 23. dubna 2018 se uskutečnilo společné jednání koordinátorů základních a mateřských škol zapojených v projektu. 

Dne 4. dubna 2018 se konalo další vzdělávání uzavřené skupiny pedagogů v rámci aktivity 5. Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů. PhDr. Petra Novotná se věnovala problematice inkluzivního vzdělávání a zaměřila se na konkrétní příklady z praxe.

Dne 21. března 2018 se uskutečnil 4. kulatý stůl KNZV. Tentokrát setkání s názvem "Začít spolu v kostce" vedla Mgr. Věra Krejčová, PhD. Akce se zúčastnila řada pedagogů i zájemců ze široké veřejnosti. Kulatý stůl byl zaměřen na představení základních principů vzdělávacího programu Začít spolu. Účastníci byli seznámeni s moderní metodikou vzdělávání v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ, byli informováni o práci v prostředí třídy uspořádané do tzv. center aktivit, získali informace o integrovaném (projektovém) způsobu vzdělávání, kdy je kladen důraz na respekt k jedinečnosti každého dítěte, podporu samostatnosti, spolupráce namísto soutěžení, slovnímu hodnocení, vysoké míře spolupráce s rodinami dětí...Součástí kulatého stolu byla videoukázka a diskuse zaměřená na zodpovězení dotazů účastníků.

Dne 12. března 2018 se v prostorách Hotelu Zlatá Hvězda konala další vzdělávací akce. Přednášela PhDr. Michala Peterková na téma Pozitivní psychologie se zaměřením na žáky s SVP. Zúčastnilo se téměř devadesát školních asistentů a pedagogů z ORP Litomyšl.

Dne 6. března 2018  se uskutečnila další akce v rámci projektu. O sdílení dobré práce "Inspirace pro 1. stupeň ZŠ " se postaral Mgr. Miloš Novotný, autor studijních textů: http://nns.cz/agata/, http://www.matyskova-matematika.cz/

Dne 17. ledna 2018 se v prostorách Gymnázia Litomyšl vzdělávací akce s názvem Aspekty sociální a emoční zralosti pod lektorským vedením Mgr. Jiřího Haldy.

Dne 15. ledna 2018 se konalo setkání koordinátorů projektu CVP.

Dne 4. prosince 2017 se konalo další setkání uzavřené skupiny pedagogů v rámci aktivity č. 5. Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů. Pod vedením Mgr. J. Haldy se hovořilo na téma Sociální dovednosti a efektivní komunikace.

Na II. MŠ v Litomyšli se dne 29. listopadu 2017 pod vedením Ludmily Juzové uskutečnila další akce v rámci aktivit č. 7. Podpora hospitací a sdílení dobré praxe.

Dne 15. listopadu 2017 se skupina více než dvaceti zájemců dozvěděla zajímavé informace o metodě storyline, a to v rámci konání 3. Kulatého stolu KNZV. O moderování se postarala paní Mgr. Olga Tenková.

Na Základní škole Litomyšl, Zámecká 496 se dne 14. 11. 2017 konala další akce v rámci aktivity č. 7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe. Tentokrát  pod vedením Mgr. Dagmar Burdové pedagogové sdíleli zkušeností v českém jazyce

Dne 13. listopadu 2017 se uskutečnil 3. Kulatý stůl  KNPV na téma Život Romů v Čechách. Kulatý stůl moderoval Mgr. Jan Homuta a Mgr. Radka Jelínková z Pardubického kraje. 

V Mateřské škole Dolní Újezd se 8. listopadu 2017 uskutečnila další akce v rámci aktivity č. 7.Podpora hospitací a sdílení dobré praxe. Setkání proběhlo pod vedením Bc. B. Famfulíkové a P. Bisové.

V úterý 7. listopadu 2017 se konalo jednání projektového týmu

Dne 6. listopadu . 2017 se uskutečnila porada školních psychologů a speciálních pedagogů zapojených do projektu CVP.

Ve čtvrtek 26. října 2017 se početná skupina převážně školních asistentů seznámila s problematikou hranic a rituálů ve výchově. O lektorství se postarala Mgr. Květa Hrbková.

Ve středu 25. října se konala další akce v rámci zvyšování kvalifikace některých vybraných učitel. Lektorka Mgr. Květa Hrbková pohovořila na téma Jak komunikovat ve školním prostředí s dětmi s potřebou podpůrných opatření.

V pondělí 23. října 2017 od 16 hodin proběhl 2. kulatý stůl KNZV se zaměřením na inkluzivní vzdělávání s názvem FIE - jedná se  speciální program instrumentálního obohacování pro systematickou výuku myšlení.
Složitý název, ale skvělá metoda, tak okomentovali účastníci ukázku této metody od Mgr. Sehnala a Mgr. Judové. 

Dne 4. října 2017 se pedagogičtí pracovníci vyučující anglický jazyk zúčastnili vzdělávací aktivity pod vedením Mgr. Michaely Čaňkové. Akce s názvem Praktické nápady pro výuku AJ byla inspirací k novým metodám výuky cizího jazyka.

Dne 2. října 2017 se konalo pracovní setkání projektového týmu. Na programu jednání byla především informace o změnách, které schválilo MŠMT a úpravách projektu od 1. 10. 2017.

Dne 20. září 2017 se v prostorách internátu nemocnice v Litomyšli uskutečnilo další setkání skupiny vybraných pedagogů ze zapojených škol v projektu CVP. O lektorství se postarala Mgr. Karolína Šindelářová a probrala s účastníky problematiku třídních pravidel a práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření.

Dne 28. srpna 2017 se uskutečnilo setkání pracovníků školních jídelen ORP na téma "Inspirace ze školního stravování včetně ochutnávek "

Dne 20. července 2017 se konalo pracovní setkání projektového týmu, na kterém byla shrnuta dosavadní realizace klíčových  aktivit projektu, projednány úpravy rozpočtu a zásadní změny projektu.

Dne 28. června 2017 se v prostorách Klubu neformálního základního vzdělávání uskutečnilo setkání všech "Starších kamarádů" s vedením projektu. Každý z přítomných měl možnost sdělit své zkušenosti, zážitky a aktivity spojené s pilotním projektem "Starší kamarád".

Dne 12. června 2017 se uskutečnilo setkání koordinátorů projektu

Dne 24. května 2017 se uskutečnila další vzdělávací akce. Tentokrát zájemci získali informace o metodě  FIE (Feuersteins Instrumental Enrichment). Šlo o  speciální program instrumentálního obohacování pro systematickou výuku myšlení. 
O lektorství se postarala dvojice  Mgr. J. Sehnal a Mgr. P. Judová. 

Dne 17. května 2017 dr. Mervartová hovořila s pedagogy na téma Komunikace s rodinou v prostředí školy.

Dne 15. května 2017 se uskutečnil 2. Kulatý stůl KNPV. Setkání se zúčastnili  Bc. Iveta Millerová a Mgr. Jan Kudry, PhD., z Úřadu vlády, Agentury prosociální začleňování a tématem bylo  „Sociální vyloučení a jeho dopad do oblasti edukace“. Velmi poutavým způsobem oba lektoři seznámili přítomné se svými vlastními životními příběhy.  

Dne 9. května 2017 se konalo pracovní setkání projektového týmu.

Dne 3. května 2017 lektorky Mgr. Dagmar Burdová, Mgr. Jana Vohralíková vedly seminář - Když číst znamená myslet.
Workshop se sdílením zkušeností účastníků byl zaměřený na metody, které podporují čtenářskou gramotnost, tj. dovednost rozumět textu, analyzovat ho, hledat v něm myšlenky a informace, diskutovat o nich, tvůrčím způsobem s nimi pracovat a rozvíjet je.

Na den 12. dubna 2017 si Mgr. Vlasta Macková připravila hospitaci zaměřenou na výuku na 1. stupni. Akce se uskutečnila v Masarykově základní škole Morašice a byla hrazena z projektu.

Dne 7. dubna 2017 mohli zájemci navštívit hospitaci u Mgr. Ireny Rensové v Základní škole Lubná – Sebranice a Mateřská škola Lubná. Téma bylo „Pokusy vhodné v předškolním věku“

Dne 4. dubna 2017 se konala porada projektového týmu.

Ve dnech 21. a 22. března 2017 proběhla hospitace na Základní škole, T. G. Masaryka 1145, Litomyšl. Mgr. Pavel Jakl nabídl téma "Výuka chemie, informatiky a matematiky".

V rámci Aktivity č. 7 – Podpora hospitací a sdílení dobré praxe – vzájemné návštěvy mezi školami, proběhla dne 15. března 2017 pod vedením Bc. Blanky Famfulíkové hospitace v Mateřské škole Dolní Újezd.

Dne 14. března 2017 se konalo společné jednání koordinátorů základních škol a mateřských škol.

Dne 9. března 2017 proběhla v sále Hotelu Zlatá Hvězda vzdělávací akce určená převážně pro školní asistenty, kteří fungují v mateřských a základních školách v celém ORP Litomyšl. Přednášející PhDr. Hana Mervartová se věnovala tématu Kooperativní výchova v prostředí školy. 

Dne 27. února 2017 se v zasedací místnosti internátu Litomyšlské nemocnice uskutečnil 1. Kulatý stůl Klubu neformálního základního vzdělávání na téma "Důležitost vzdělávání". V úvodu PhDr. Milada Nádvorníková  představila projekt Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl a krátce pohovořila o aktuálním stavu projektu.  
Manažerka KNPV a vedoucí Rodinného centra Litomyšl Petra Benešová představila aktivity Klubu neformálního předškolního vzdělávání, Mgr. Josef Štefl, ředitel DDM Litomyšl a manažer KNZV, seznámil přítomné s aktivitami Klubu neformálního základního vzdělávání se sídlem v Domu dětí a mládeže v Litomyšli, Mgr. Stanislav Švejcar, zástupce ředitele ZŠ Zámecká, promluvil o zkušenostech s aktivitou Starší kamarád, která je zastřešená projektem. Pan Mgr. Petr Dřínovský - ředitel SVP Svitavska ALFA, pohovořil o inkluzi na školách a uvedl několik příkladů z praxe. Kulatého stolu se zúčastnili pedagogové a ředitelé základních škol, rodiče žáků, sociální a zdravotní pracovnice, pracovnice OSPODu a veřejnost - na závěr proběhla diskuze.

Dne 24. února 2017 proběhla porada projektového týmu. 

Pro pracovníky pracující v sociální oblasti, zdravotnictví a ve školství, kteří jsou v přímém kontaktu s rodinou a mohou se setkat s obětmi domácího násilí, se 6. února 2017 uskutečnil Kulatý stůl na téma "Domácí násilí - beze svědků". Lektoři Mgr. Karolína Jeníková (krizový intervent pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů z Bílého kruhu bezpečí Pardbice) a Mgr. Antonín Křoustek (vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí Jihlava)poskytli ucelené informace jak pomoci obětem trestných činů.

Dne 31. ledna 2017 proběhl seminář s názvem "Školská legislativa v aktuálním znění
týkající se společného vzdělávání pro mateřské a základní školy včetně podpůrných opatření". Přednášela Mgr. Marika Kropíková.

Dne 23. ledna 2017 se uskutečnila porada projektového týmu.

Dne 9. ledna 2017 se konalo společné jednání koordinátorů základních škol a mateřských škol.

Dne 9. ledna 2017 proběhla v rámci projektu "Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl" akce Sdílení dobré praxe, kde si účastnice vyměňovaly praktické zkušenosti při práci s dětmi v mateřských školách.

Dne 7. prosince 2016 se konala porada projektového týmu.

1. 12. 2016 se Mgr. M. Čaňková zabývala praktickými nápady při výuce anglického jazyka na základní škole.

Dne 26. listopadu 2016 proběhla aktivita "Sdílení dobré praxe", kdy si účastnice vyměňovaly zkušenosti s praktickými aktivitami v mateřských školách při práci s dětmi.

Během měsíce listopadu 2016 probíhají na mateřských a základních školách ORP návštěvy z projektového týmu. S koordinátory jednotlivých škol se řeší organizační záležitosti, probírají postřehy a zkušenosti z praxe uplynulých týdnů a také zapojení školních asistentů do výuky.

V listopadu 2016 mateřské a základní školy v ORP Litomyšl, které jsou zapojeny do projektu, dokončují zpracování "Plánu podpory inkluzivního vzdělávání na školní rok 2016/2017". Po jeho schválení vedením školy budou koordinátoři dohlížet na realizaci a plnění.

Dne 9. 11. 2016 proběhl seminář na téma "Dítě, poruchy chování, pozornosti, rodiče a škola". Přednášejícím byl Mgr. Ferdinand Raditsch. 

Dne 31.10. 2016 -  porada projektového týmu

Dne 18. 10. 2016 - porada projektového týmu

Od října 2016 může každá škola v rámci aktivity č. 4 - Podpora pedagogů při zavádění inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy, využít konzultací různých odborníků v závislosti na aktuálních potřebách.

Od 1. října 2016 je zajištěno doučování žáků prostřednictvím individuálních konzultantů a pro podporu čtenářství, matematické gramotnosti a rozvoje cizího jazyka byly zřízeny na školách vzdělávací kroužky.

Dne 1. 10. 2016 - byla zahájena činnost Klubu neformálního předškolního vzdělávání, tzv. Klubík v Rodinném centru Litomyšl. Klubík je otevřen ve všední dny od 8:00 do 12:00 hod, pro děti které nenavštěvují mateřskou školu. Manažerkou klubu je Petra Benešová.

Dne 1. 10. 2016 - byla zahájena činnost Klubu neformálního základního vzdělávání v prostorách Domu dětí a mládeže Litomyšl, pod vedením manažera klubu Mgr. Josefa Štefla. Klub funguje každý všední den od 12:00 do 16:00 hod a navštívit ho mohou děti ze základních škol z celého území ORP Litomyšl.

Dne 20. 9. 2016 - porada projektového týmu

Dne 6. 9. 2016 - porada projektového týmu

Dne 1. 9. 2016  - na mateřských a základních školách v ORP Litomyšl, které jsou zapojeny do projektu "Cestou vzájemného porozumění ve vzdělání", byly vytvořený pozice školních asistentů, mentorů a koordinátorů. Školní asistenti pomáhají při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují podporu učiteli při organizační činnosti ve vyučování a podporují rozvoj nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky.

Dne 30.8. 2016  -  porada projektového týmu

Dne 25.8. 2016  - porada projektového týmu

Dne 10. 8 2016 - jednání se zástupci MŠ, ZŠ

Dne 10. 8. 2016 - jednání projektového týmu

20.7.2016 - příprava podkladů pro vydání právního aktu, příprava konkrétních činnosti a postupů pro zajištění realizace klíčových aktivit projektu, komunikace se zástupci mateřských a základních škol a projednávání možných projektových úprav s cílem posílení odborných pozic tj. školních asistentů pro potřeby základních a mateřských škol.   

Dne 18.7.2016 - jednání projektového týmu

Dne 12. 7. 2016 - zahájení přípravy podkladů pro vydání právního aktu

Dne 11. 7. 2016 - jednání projektového týmu

Dne 1. 7. 2016  - zahájení realizace projektu

Dne 30. 6. 2016 - informování cílových skupin o zahájení realizace projektu 

Dne 28. 6. 2016 - jednání projektového týmu -  projednání postupu zahájení realizace projektu

 

 

 

 

 
 

Bárta - Formativní hodnocení (formát pdf, velikost 1,79 MB)

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“,
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

 
Youtube Litomyšl