Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Jaké projekty připravuje město na příští roky?

obrázek k Jaké projekty připravuje město na příští roky?
Příprava rozsáhlých rekonstrukcí a dalších velkých investic trvá roky. Dokončení prvního nákresu a kopnutí do země či slavnostní otevření od sebe často dělí dlouhá doba, která nezřídka překračuje i volební období čtyř let. Proto již teď odborníci zpracovávají první návrhy a podklady pro projekty, které budou schvalovat až další zastupitelstva.

Na čem radnice pracuje pro další roky? Jaké projekty a plány nyní odborníci zpracovávají? Níže představujeme záměry radnice, s jejichž realizací se nepočítá pro tento ani příští rok. Jedná se o plány, které se mohou postupem času změnit či dojít k jejich naprostému zrušení v přípravné fázi. I tak se jedná pro místní o zajímavé informace.

Rekonstrukce Rodného bytu Bedřicha Smetany
V roce 2024 bude Litomyšl společně se zbytkem republiky a světa slavit 200. výročí narození jednoho z největších hudebních skladatelů naší historie. Odkaz Bedřicha Smetany v Litomyšli má oživit a pro turisty zatraktivnit rekonstrukce jeho rodného bytu v pivovaru v zámeckém areálu. Architekti pracují na změně celého konceptu a uspořádání, má dojít k přemístění současného vstupu, který v minulosti nefungoval, propojit byt s areálem pivovaru jako tomu bylo v minulosti. Současně se plánuje vytvoření hudební, multimediální a historické místnosti, které návštěvníkům nabídnou rozdílné zážitky při návštěvě rodného bytu.

Rekonstrukce je dle vedení města nutná nejenom s ohledem na blížící se výročí, ale hlavně kvůli technickému stavu objektu, kde přetrvávají problémy s vlhkostí a úpravu expozice omezují rozvody inženýrských sítí ve velice špatném stavu. Úpravy mají respektovat historický ráz budovy a rozšířit stávající expozici tak, aby Rodný byt Bedřicha Smetany důstojně reprezentoval jeho odkaz v ČR i ve světě.


Úprava náměstí u sochy Bedřicha Smetany
Radnice si v současné době také nechává zpracovat studii, v níž mají autoři za úkol „osvobodit Bedřicha Smetanu od aut“ a proměnit prostor kolem jeho sochy na náměstí na klidovou zónu se stromy a vodními prvky. Součástí zadání projektu bylo, aby po realizaci nedošlo k většímu úbytku parkovacích míst, protože radnice si je vědoma nutnosti zachovat parkování v této oblasti. Jednou ze zvažovaných možností je úprava vjezdu do náměstí a zavedení kolmého parkování namísto podélného.
Radnice u projektů na rekonstrukci rodného bytu Bedřicha Smetany a úpravy plochy kolem jeho sochy uspořádá veřejné projednání záměru s občany, aby místní měli možnost zeptat se či vyjádřit se k plánovaným krokům v samotném počátku.


III. etapa rekonstrukce nábřeží Loučné
Část Vodních valů u kina Sokol je posledním úsekem nábřeží Loučné ve středu města, která ještě neprošla rekonstrukcí. Architekti v současné době zpracovávají studii úprav lokality, aby nová podoba ctila historický ráz, byla bezbariérová, umožnila snadné cestování pěším
i automobilům a jednou ze zvažovaných novinek je vybudování malých vyhlídkových plošin, které by z chodníku krátce v délce několika metrů zasahovaly nad vodu. Radnice u tohoto projektu v budoucnu také předpokládá veřejné projednání záměru s občany.


Výstavba cyklostezek na Strakov a Osík
Kromě studie v současné době začínají první jednání o případných směnách či odkupech pozemků pro rozšíření sítě cyklostezek z města. S ŘSD se řeší možnost vybudování podjezdů a nadjezdů v místech, kde mají zvažované trasy přetínat těleso dálnice D35.


Nová zámecká obrazárna
Město sice dostalo od památkářů výpověď ze zámecké obrazárny kvůli plánované rekonstrukci památky UNESCO, ale po jejím dokončení by obě instituce rády obrazárnu vrátily na původní místo, kde by mohla vzniknout nová, lépe uspořádaná expozice děl městské galerie.


Zadržování vody z Drahošky v krajině
Po domluvě s Povodím Labe, které je správcem toku Drahošky, projektanti zpracovávají na náklady města studii na vybudování tůní a meandrů v povodí, aby došlo k zadržení vody
v krajině.

O plánech a záměrech bude radnice jednat s občany
Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o projednání záměrů investorů na odkup vily Klára, o němž svědčil zaplněný zámecký pivovar i přes sto diváků on-line přenosu, chystá radnice na přelom dubna a května letošního roku další velké veřejné projednání. „Chtěli jsme je dělat už v minulých letech, ale kvůli covidu to bohužel nešlo. Teď se snad situace zklidňuje a bude už lepší, proto chceme navázat na projednání k vile Klára a na jaře uspořádáme podobné setkání, kde budeme zcela jistě prezentovat veřejnosti dva největší výše uvedené záměry, tedy rekonstrukci rodného bytu Bedřicha Smetany a osvobození jeho sochy od aut. Vše chceme uspořádat na samotném počátku prací, abychom zjistili názor veřejnosti. Na jednání pozveme autory návrhů a necháme je vše představit. Poté bude zase prostor na dotazy veřejnosti směrem k architektům i vedení města. Demokracie je dialog a my jsme na něj připraveni,“ okomentoval plány radnice starosta Daniel Brýdl.

Odběr novinek Youtube Litomyšl