TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 8.B

První žákovský ples
Fyzikální exkurze
První žákovský ples
První žákovský ples
Fyzikální exkurze
První žákovský ples
První žákovský ples
První žákovský ples

Vyučující v VIII. B

VYUČUJÍCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Povinné předměty:

 Čj – ČESKÝ JAZYK – Radka Vejrychová

 M – MATEMATIKA - Lukáš Dvořák

 Aj – ANGLICKÝ JAZYK – Alice Doubková / Zuzana Maršálková / Alena Večeřová / Kristýna Valtová / Jana Chadimová / Veronika Rambousková

 Nj - NĚMECKÝ JAZYK - Magdaléna Machů

 Rj - RUSKÝ JAZYK - Kristýna Valtová

 D - DĚJEPIS – Radka Jetmarová

 F - FYZIKA – Eva Zemanová

Ch - CHEMIE - Eva Zemanová

 Př - PŘÍRODOPIS – Martina Dosedělová

 Z - ZEMĚPIS – Miloš Čapek

 Inf - INFORMATIKA - Silvie Králová

 Vo – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – Ondřej Vomočil

 Hv – HUDEBNÍ VÝCHOVA – Renata Čápová

 Tv – TĚLESNÁ VÝCHOVA – Silvie Králová / Lukáš Dvořák

Volitelné předměty:

 Pk – PSANÍ NA KLÁVESNICI – Alena Večeřová

 SbZ - SBOROVÝ ZPĚV - Renata Čápová

 Svý D – SPORTOVNÍ VÝCHOVA DÍVKY – Martina Dosedělová

 Svý CH – SPORTOVNÍ VÝCHOVA CHLAPCI – Lukáš Dvořák

 Tvý – TECHNICKÁ VÝCHOVA – Petr Janda

 Vt – VÝTVARNÁ TVORBA S VÝUKOU AJ – Jana Chadimová

 HrM - HRA MALOVÁNÍM - Radka Vejrychová

 PrA - PRAKTICKÁ ANGLIČTINA - Veronika Rambousková

 VaS - VAŘENÍ A STOLOVÁNÍ - Jana Slabá

 RoB - PROGRAMOVÁNÍ A ROBOTIKA - Silvie Králová

 SpL - SVĚT POD LUPOU - Miloš Čapek

FChP - FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÁ PRAKTIKA - Eva Zemanová

MeV - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Michaela Kopecká