TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB

Rozloučení prvňáčků s deváťáky
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení prvňáčků s deváťáky
Krok do neznáma
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Stránky tříd (stránky oddělení školních družin) spravují jednotliví třídní učitelé (resp. vychovatel/ka daného oddělení školní družiny). Ti také zodpovídají za zveřejněný obsah. Pokud máte k obsahu dotaz či připomínku, něco zásadního podle vás na stránce třídy Vašeho dítěte chybí, kontaktujte přímo třídního učitele dané třídy. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

DĚTSKÝ KLUB