TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB

Distanční výuka anglického jazyka na 1. stupni
Distanční výuka anglického jazyka na 1. stupni
Svět práce V. A distančně
Distanční výuka anglického jazyka na 1. stupni
Svět práce V. A distančně
Svět práce distančně
Distanční výuka anglického jazyka na 1. stupni
Svět práce V. A distančně
Stránky tříd (stránky oddělení školních družin) spravují jednotliví třídní učitelé (resp. vychovatel/ka daného oddělení školní družiny). Ti také zodpovídají za zveřejněný obsah. Pokud máte k obsahu dotaz či připomínku, něco zásadního podle vás na stránce třídy Vašeho dítěte chybí, kontaktujte přímo třídního učitele dané třídy. 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

DĚTSKÝ KLUB