NÁSTĚNKA - PROJEKTY

Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"
Projektový den "Poznáváme multikulturní svět"

Národní plán doučování

ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 je ve školním roce 2021/2022 zapojena do projektu Národního plánu doučování. Cílem projektu je poskytnout podporu žákům ohroženým školním neúspěchem (z důvodů dlouhodové distanční výuky, karantén apod.). Doučování je realizováno pedagogickými pracovníky školy na prvním i druhém stupni.