NÁSTĚNKA - PROJEKTY

Žákovský ples
Žákovský ples
Zážitkový kurz žáků 9. ročníku
Zážitkový kurz žáků 9. ročníku
Žákovský ples
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem

Národní plán doučování

ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 je ve školním roce 2021/2022 zapojena do projektu Národního plánu doučování. Cílem projektu je poskytnout podporu žákům ohroženým školním neúspěchem (z důvodů dlouhodové distanční výuky, karantén apod.). Doučování je realizováno pedagogickými pracovníky školy na prvním i druhém stupni.