TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 9.A

Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
O lásce, sexu, věrnosti a nemoci AIDS
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem
Setkání s profesorem Hansem Rennerem

Kdo nás učí?

 V y u č u j í c í   v   IX. A

    Povinné předměty:

 Čj – ČESKÝ JAZYK – Zuzana Doubravská

 M – MATEMATIKA - Kamila Koptíková

 Aj – ANGLICKÝ JAZYK – Alice Doubková / Zuzana Maršálková / Alena Večeřová / Kristýna Valtová

 Nj - NĚMECKÝ JAZYK - Magdalena Machů

 Rj - RUSKÝ JAZYK - Kristýna Valtová / Zuzana Maršálková

 D - DĚJEPIS – Jana Chadimová

 F - FYZIKA – Eva Zemanová

 Ch - CHEMIE - Eva Zemanová

 Př - PŘÍRODOPIS – Miloš Čapek

 Z - ZEMĚPIS – Petr Doseděl

 Vo – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – Stanislav Švejcar

 Vv – VÝTVARNÁ VÝCHOVA – Jana Chadimová

 SvP – SVĚT PRÁCE – Martina Vomáčková

 Tv – TĚLESNÁ VÝCHOVA – Silvie Králová / Lukáš Dvořák

     Volitelné předměty:

  Pa - PRAKTICKÁ ANGLIČTINA - Veronika Rambousková

 MeV - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Michaela Kopecká

 Tvý – TECHNICKÁ VÝCHOVA – Petr Janda

 Vt Výt – VÝTVARNÁ TVORBA SE ZAPOJENÍM ANGLICKÉHO JAZYKA – Jana Chadimová

 VaS – VAŘENÍ A STOLOVÁNÍ - Alena Večeřová

 FChP - FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ PRAKTIKA - Eva Zemanová