TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 3. ODDĚLENÍ - N. CHROUSTOVÁ

Halloweenský den
Halloweenské odpoledne
Halloweenské odpoledne
Halloweenské odpoledne
Halloweenský den
Halloweenský den
Halloweenské odpoledne
Halloweenský den

III. ODDĚLENÍ - NIKOLA CHROUSTOVÁ

Školní družina 2020/2021
 
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit.
Kapacita ŠD je 130 žáků. Přednost mají děti 1. až 3. tříd a ty jsou rozděleny do pěti oddělení. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků denně přítomných.
Provoz školní družiny - 6.30 - 16.30 hodin.
Telefonní číslo dostanete od své vychovatelky / vychovatele. 
 
Více informací naleznete ve vnitřním řádu ŠD, který je u paní vychovatelky / vychovatele každého oddělení.
 
O školní družině
 
Nejrozšířenější oblastí činnosti ŠD je vytvoření podmínek pro relativně volnou spontánní činnost dětí.
Běžnou součástí naší ŠD jsou sportovní, pohybové aktivity a v neposlední řadě návštěvy výstav a různých akcí pořádané např. místní knihovnou.
Při tvorbě ročního plánu počítáme s tím, že mimořádné akce zařadíme do programu pružně podle situace.
Také jsme umožnili našim dětem, aby vyvíjely vlastní aktivity a zapojily se do činnosti, které si vyberou dle vlastního zájmu, schopností a dovedností.
 
Je to nabídka zájmových kroužků: 
Taneční kroužek - úterý 15.00h - 16.00h (Petra Stachová),
Pohybovky - středa 15.00h - 16.00h (Alena Beníšková) a
Šikulové - čtvrtek 15.00 - 16.00h (Nikola Chroustová),
které probíhají v rámci ŠD. Pro družinové děti jsou bezplatné.
 
I. oddělení    - p. vych. Beníšková       
II. oddělení   - p.vych.  Neumannová       
III. oddělení  - p. vych. Chroustová   
IV. oddělení  - p. vych. Stachová  
V. oddělení   - p. vych. Morávková      
 
 
Vyzvedávání dětí ze ŠD
Vyzvedávat dítě může pouze zákonný zastupce, člen rodiny, nebo osoba, která je uvedena v zápisním lístku.
Odchází-li dítě samo a není tak uvedeno v zápisním lístku, je nutné, aby dítě předalo své vychovatelce písemnou omluvenku s platným datem a podpisem zákonného zástupce.
Doporučujeme vyzvedávat děti do 13. hodiny, nebo po 14:30 hod.
Od 13 hod. začíná hlavní družinová činnost; jsme mimo budovu (na vycházce, v tělocvičně, školním dvoře), nebo máme tvořivou činnost.