KONTAKTY - HROMADNÁ POŠTA

Stáž k podpoře nadání - ZŠ Zámecká jako příklad dobré praxe
Ve zdravém těle zdravý duch?
Abeceda peněz opět na prvním stupni
Stáž k podpoře nadání - ZŠ Zámecká jako příklad dobré praxe
Ve zdravém těle zdravý duch?
Abeceda peněz opět na prvním stupni
Abeceda peněz opět na prvním stupni
Abeceda peněz opět na prvním stupni
všichni učitelé ucitele@1zs.litomysl.cz
učitelé 1. stupně 1stupen@1zs.litomysl.cz
učitelé 2. stupně 2stupen@1zs.litomysl.cz
vychovatelé školní družiny druzina@1zs.litomysl.cz

 

Kabinety

vyučující českého jazyka cestina@1zs.litomysl.cz
vyučující anglického jazyka anglictina@1zs.litomysl.cz
vyučující německého jazyka nemcina@1zs.litomysl.cz
vyučující ruského jazyka rustina@1zs.litomysl.cz
vyučující španělského jazyka spanelstina@1zs.litomysl.cz
vyučující matematiky matematika@1zs.litomysl.cz
vyučující informatiky informatika@1zs.litomysl.cz
vyučující dějepisu a výchovy k občanství dejepis@1zs.litomysl.cz
vyučující zeměpisu zemepis@1zs.litomysl.cz
vyučující přírodopisu prirodopis@1zs.litomysl.cz
vyučující fyziky a chemie fyzika@1zs.litomysl.cz
vyučující výtvarné výchovy vytvarka@1zs.litomysl.cz
vyučující hudební výchovy hudebka@1zs.litomysl.cz
vyučující tělesné výchovy telocvik@1zs.litomysl.cz