DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

12. 12. 2023 - Zrcadlo

Právě takový název má preventivní program o poruchách příjmů potravy, který je určen žákům 8. ročníku. Proč právě jim? Protože právě dospívajících se problémy anorexie a bulimie týkají nejvíce. Program realizuje Pedagogicko - psychologická poradna, pro žáky je zcela zdarma. Uskuteční se v těchto termínech:

VIII. A, B - 28. listopadu

VIII. C - 12. prosince

Bližší informace žákům sdělí třídní učitelé.

12. 12. 2023 - Co tam?

"Co tam?" je název preventivního programu o záškoláctví, který je určen pro žáky 6. ročníku. Pro školu jej realizuje Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí, žáci jej mají zcela zdarma. Pro jednotlivé třídy proběhne v těchto dnech:

7. prosince - VI. A, B

12. prosince - VI. C

Bližší informace žákům sdělí třídní učitelé.

10. 12. 2023 - Anketa projektu Světová škola

Vážení rodiče, milí žáci, absolventi,
také v letošním roce pracujeme s žáky 7. - 9. ročníku na projektu Světová škola. Tentokrát si žáci zvolili téma Zdraví a zdravý životní styl. Výstupem projektu by měla být tradiční panelová diskuze, která se uskuteční 4. března 2024 v Klenutém sále Zámeckého návrší v Litomyšli. Účast na ní přislíbili prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., emeritní přednosta kardiocentra IKEM, toho času též senátor Parlamentu ČR, výživový specialista Ing. Petr Havlíček, Mgr. Michal Kudláček PhD., proděkan Fakulty tělesné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a Jan Faltus, koordinátor vodních projektů společnosti Člověk v tísni.
Žáci si letos opět připravili anketu s otázkami, které se k danému tématu vztahují. Budeme rádi, když se do ní zapojíte. Děkujeme! Odkaz na anketu naleznete ZDE.

6. 12. 2023 - Projektový den na ZŠ Zámecká

Také v letošním školním roce jsme pro žáky připravili celoškolní projektový den na společné téma. Tentokrát se jím stala environmentální výchova a nese název "Zelený život na modré planetě aneb Co můžeš udělat dnes, aby vůbec bylo zítra". Projektový den se uskuteční ve středu 6. prosince, a to takto:

- žáci 1. - 3. ročníku budou projektový den realizovat v kmenových třídách

- žáci 4. - 9. ročníku budou projektový den realizovat napříč třídami v jednotlivých dílnách, do nichž se prostřednictvím svých třídních učitelů přihlásí

A na jaké dílny se žáci mohou těšit? Podívejte se ZDE!