DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. 1. 2023 - Opatření školní restaurace Scolarest od ledna 2023

Vážení rodiče,

vedení školy bylo v druhé polovině listopadu informováno o opatření společnosti Scolarest, které vstoupí v platnost 1. 1. 2023. Opatření má za cíl zajistit, aby měli strávníci na účtu dostatek finančních prostředků. V opačném případě bude od ledna 2023 postupováno takto: 

  • Když přijde na oběd žák/žákyně, který/která nebude mít na svém účtu dostatečné množství finančních prostředků, dostane oběd na dluh s tím, že dlužnou částku následující den uhradí. Od pracovníků Scolarestu dostane písemnou informaci pro rodiče o tom, že je třeba peníze na účet vložit.
  • Když žák/žákyně přijde na oběd druhý den a opět nebude mít peníze na účtu, dostane již pouze polévku.
  • Pokud žák/žákyně přijde na oběd potřetí a stále nebude mít na účtu peníze, oběd mu nebude vydán.

Vážení rodiče, zasíláme Vám informaci o tomto opatření s dostatečným předstihem a věříme, že uvedené kroky nebude nutné ze strany Scolarestu podnikat. V případě dotazů se prosím obracejte na pana Antonína Vodičku, vedoucího provozu.

22. 12. 2022 - Adventní výzva

Pojďte si s námi zpestřit čas čekání na "Ježíška" ZÁMECKOU ADVENTNÍ VÝZVOU "NEBUĎ GRINCH". 

V přízemí a v I. patře v blízkosti schodiště v hlavní budově a v prostoru šatny II. tříd v budově jídelny najdou od 1. prosince žáci plakát s představením výzvy a jejích pravidel. Každý den až do 24. prosince (2 dny již proběhnou o vánočních prázdninách) budou žáci otevírat okénko "kalendáře" s novým úkolem a rozhodovat se, zda do úkolu půjdou či nikoliv. Vedle plakátu výzvy je tabulka "seznam účastníků výzvy", kde se žáci zapíší a každý den si odškrtnou případné splnění úkolu (lze i zpětně). Na nejaktivnější plnitele výzvy bude čekat po vánočních prázdninách čekat odměna. Do každé první třídy jsme připravili samostatnou tabulku účastníků výzvy a chceme požádat paní učitelky či paní vychovatelky, aby dětem pomohly se záznamy plnění úkolů výzvy.

22. 12. 2022 - Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

Na poslední den před vánočními prázdninami jsme pro žáky ve spolupráci se ZUŠ B. Smetany připravili koncert v kostele Povýšení sv. Kříže. Na koncertu vystoupí školní sbor a žáci školy, kteří se v základní umělecké škole učí hrát na některý z hudebních nástrojů. Bližší informace žákům sdělí třídní učitelé.

22. 12. 2022 - Anketa projektu Světová škola

Vážení rodiče, milí žáci, absolventi,

také v letošním školním roce připravujeme panelovou diskuzi projektu Světová škola, který se tentokrát věnuje tématu vzdělání. Rádi bychom vás touto cestou poprosili o vyplnění žákovského dotazníku, jehož výsledky budou prezentovány 15. března při panelové diskuzi v Klenutém sále Zámeckého návrší :-) Děkujeme!

Vzdělaný svět?! (office.com)

21. 12. 2022 - Na Zámecké poznáváme multikulturní svět

Těsně před vánočními prázdninami proběhne na ZŠ Zámecká tradiční projektový den, tentokrát na téma multikulturní výchova. Žáci si budou moci vybrat z řady tematických dílen, které si pro ně učitelé připravili. Některé povedou přímo učitelé, v dalších se potkají se zajímavými hosty – mimo jiné z organizace Pontopolis a Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj.

Prostřednictvím těchto setkání se žáci budou seznamovat s prvky života různých kultur, a to v rozmanitých oblastech – například se způsobem života jiných národů, jejich tradicemi, jazykem, vzděláváním, oslavami, gastronomií, národními sporty. Hovořit budou o odlišnostech, ale i o tom, co máme společného. Budou se učit o stereotypech, předsudcích, migraci, uprchlictví i toleranci a respektu k jinakosti. Žáci také poznají několik autentických příběhů lidí, kteří se rozhodli (nebo byli okolnostmi donuceni) začít žít život v jiné zemi.

14. 12. 2022 - Příběhy bezpráví s prof. H. Rennerem

Na středu 14. prosince jsme pro žáky 9. ročníku připravili besedu s prof. Hansem Rennerem, někdejším žákem naší školy, který v roce 1968 z Československa emigroval a od té doby žije v Holandsku. Beseda je součástí projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. Beseda se uskuteční během 3. a 4. vyučovací hodiny. Bližší informace žákům sdělí učitelé dějepisu.