DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

24. 9. 2020 - Klub deskových her a zábavné logiky

Vážení rodiče, 

od září do konce ledna probíhá na naší škole Klub deskových her a zábavné logiky, ve kterém mají žáci možnost zábavnou formou procvičit a rozvíjet své logické myšlení. Klub je určen žákům od 4. ročníku, schůzky probíhají ve středu od 14:00 - 15:30 hod. Činnost klubu je financována z projektu Škola pro všechny 2, pro žáky je proto zcela zdarma. Podrobnější informace, včetně přihlášky do klubu, obdržíte u paní učitelky Ludrové nebo pana učitele Dvořáka (mail: silvie.ludrova@1zs.litomysl.cz, lukas.dvorak@1zs.litomysl.cz)

24. 9. 2020 - Férový piknik zrušen

Vážení rodiče, milí žáci,

je nám to líto, ale tradiční Férový piknik v Klášterních zahradách se letos z důvodu zhoršující se epidemiologické situace neuskuteční. Děkujeme za pochopení.

22. 9. 2020 - Volby do Školské rady ZŠ Litomyšl, Zámecká 496

Vážení rodiče,

v první polovině listopadu proběhnou na ZŠ Litomyšl, Zámecká volby do školské rady. Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost zřídit školskou radu školám ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se na správě dané školy. 

Školská rada ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 má šest členů. Dva jsou zástupci zákonných zástupců žáků, dva pedagogických pracovníků, dva představují zástupce zřizovatele. 

Pokud byste měli o účast ve volbách do školské rady zájem, sdělte prosím tuto informaci třídnímu učiteli dvého dítěte, a to do 22. září. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL

ZÁMECKÁ 496

570 01 LITOMYŠL

IČ: 47487283

Facebook

E-mail: 1zs@litomysl.cz

Telefon: 461 612 275

  • OP VVV
  • Jeden svět na školách
  • Příběhy bezpráví
  • Světová škola
  • Arpok
  • Ovoce a zelenina do škol
  • Erasmus +
  • Školní klub
© ZŠ Litomyšl, Zámecká ▪ design 2017 © regrafika