DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. 12. 2020 - Individuální konzultace online

Vážení rodiče,

individuální konzultace (plánované na 30. 11. a 1. 12.) nemohou letos proběhnout standardním způsobem (tedy přímo u nás ve škole), ale přesto se uskuteční! Připravili jsme je ve formě online schůzek, o jejichž organizaci a průběhu vás budou třídní učitelé řádně a včas informovat. 

Ředitelství ZŠ Zámecká

30. 11. 2020 - Obnovení prezenční výuky žáků 1. stupně a 9. ročníku, rotační výuka žáků 6. - 8. ročníku

Vážení rodiče, 

o způsobu obnovení prezenční výuky žáků 1. stupně a 9. ročníku, stejně jako o nastavení rotační výuky žáků 6. - 8. ročníku, k němuž dojde v pondělí 30. listopadu, vás budeme informovat v druhé polovině týdne před návratem žáků do školy.

Ředitelství ZŠ Zámecká

18. 11. 2020 - Změny ve školním stravování související s obnovením prezenční výuky žáků 1. a 2. ročníku

Vážení rodiče, 

v souvislosti s obnovením prezenční výuky žáků 1. a 2. ročníku dochází od 18. listopadu ve školním stravování k níže uvedeným změnám:

10:45 - 11:15 hod. - obědy jsou vydávány (s sebou do obědních boxů či vlastních nádob) cizím strávníkům = smluvním partnerům + žákům, kteří se účastní distanční výuky (žáci účastnící se distanční výuky nemohou dle nového nařízení sníst oběd ve školní jídelně)

11:15 - 13:00 hod. - výdej obědů žákům, kteří se účastní prezenční výuky (1. a 2. ročník) - žáci obědvají v prostorách jídelny, u stolu sedí žáci samostatně

13:00 -14:00 hod. - výdej obědů žákům, kteří se účastní distanční výuky (s sebou do obědních boxů či vlastních nádob) - ani v této době žáci, kteří se účastní distanční výuky, nemohou obědvat v prostorách jídelny

Školní restaurace Scolarest

18. 11. 2020 - Nabídka pro rodiče dětí zaměstnaných ve složkách IZS a dalších vybraných profesích stále trvá

Děti rodičů (vyjma žáků 1. a 2. ročníku), kteří pracují ve složkách integrovaného záchranného systému, sociálních službách a dalších vládou vybraných profesích, mohou i nadále využít služeb speciální "školní družiny", která je i od 18. 11. 2020 v provozu  od 6.15 až 16.30 hod. Dětem je zajištěn přístup na online výuku a možnost dodělat si práce zadané při distanční výuce. Oběd je možné objednat ve školní jídelně. 

Pokud máte o tuto službu zájem, je třeba jej alespoň den předem oznámit (pro středu 18. 11. prosíme o nahlášení zájmu nejpozději v pondělí 16. 11.), a to vedoucí vychovatelce Petře Stachové. Telefon: 732 743 654, mail: petra.stachova@1zs.litomysl.cz.