DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

26. 1. 2022 - Pololetní pedagogická rada

Pololetní pedagogická rada, na které pedagogičtí pracovníci zhodnotí prospěch a chování žáků, se uskuteční 26. ledna. Klasifikace bude uzavřena den předem.

17. 1. 2022 - Možné problémy v autobusové dopravě od 17. ledna

Vážení rodiče,

Ing. Leoš Beran z Pardubického kraje nás požádal o předání níže uvedené informace, která se týká možných problémů se zajištěním autobusové dopravy v kraji souvisejících s počátkem povinného testování na přítomnost viru SARS CoV-2.

„Vážení rodiče, s ohledem na přijatá opatření Ministerstva zdravotnictví, která vstupují v platnost od 17. 1. 2022, může dojít k nezajištění autobusové dopravy žáků a studentů do školských zařízení.  Děkujeme za pochopení“.

Ing. Leoš Beran, v Pardubicích dne 12. 1. 2022