TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - DĚTSKÝ KLUB

KVĚTEN 2021
KVĚTEN 2021
ČERVEN 2021
ČERVEN 2021
ŘÍJEN 2020
ČERVEN 2021
ČERVEN 2021
KVĚTEN 2021

Dokumenty

V této záložce naleznete veškeré potřebné podklady pro přijetí Vašeho dítěte do dětského klubu. Vzhledem k tomu, že je provoz dětského klubu financovaný s podporou ESF, Operační program Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu školy je nutné pro přijetí do klubu doložit všechny následující doklady: 

1. Příhlášku 

2. Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (Dokládají rodiče žíjící s dítětem ve společné domácnosti)

  • Formulář A - vyplňují ti, kteří jsou na trhu práce v pozici zaměstnance 
  • Formulář B - vyplňují ti, kteří jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace
  • Formulář C - vyplňují ti, kteří jsou nezaměstnaní, ale aktivně hledají práci
  • Formulář D - vyplňujjí ti, kteří jsou na trhu práce v pozici OSVČ

3. Monitorovací list (Vyplňuje pouze jeden rodič, a to ten, který je na trhu práce spíše znevýhodněn (zpravidla maminky - většinou jsou s dětmi doma, když onemocní; odchází na mateřkou dovolenou; atd..)

 

V případě nejasností se neváhejte obrátit na projektovou manažerku Ing. Annu Pavlišovou, anna.pavlisova@1zs.litomysl.cz