Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Územně plánovací dokumentace obce Morašice

Obec Morašice má vydán:

  • územní plán

Do listinné verze můžete nahlédnout na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Morašice
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace:

Dokumentace platná

územní plán

územní plán Morašice

(nabyl účinnosti dne 6.2.2019)

Morašice ÚP Textová část vč. odůvodnění (formát pdf, velikost 2,96 MB)

Morašice ÚP Hlavní výkres (formát pdf, velikost 2,6 MB)

Morašice ÚP Koordinační výkres (formát pdf, velikost 3,96 MB)

Morašice ÚP Výkres základního členění území (formát pdf, velikost 1,92 MB)

Morašice ÚP Výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 5,89 MB)

Morašice ÚP Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství (formát pdf, velikost 2,38 MB)

Morašice ÚP Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace (formát pdf, velikost 2,41 MB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl