Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Územně plánovací dokumentace obce Makov

Obec Makov má vydán:

  • územní plán

V současné době se na základě schválené zprávy o uplatňování pořizuje změna č. 1 územního plánu.

Do listinné verze můžete nahlédnout na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Makov
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace:

Dokumentace platná

územní plán

územní plán Makov

(nabyl účinnosti dne 16.10.2008)

Makov ÚP Textová část (formát pdf, velikost 2,27 MB)

Makov ÚP Hlavní výkres (formát png, velikost 4,33 MB)

Makov ÚP Koordinační výkres (formát png, velikost 6,29 MB)

Makov ÚP Koncepce technické infrastruktury (formát png, velikost 2,8 MB)

Makov ÚP Výkres VPS (formát png, velikost 2,51 MB)

Makov ÚP Výkres základního členění území (formát png, velikost 2,44 MB)

zprávy o uplatňování územního plánu

zpráva o uplatňování územního plánu Makov za období 11/2016 - 12/2020

Zpráva o uplatňování ÚP Makov 2016-2020 (formát pdf, velikost 965,16 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl