Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Územně plánovací dokumentace obce Makov

Obec Makov má vydán:

  • územní plán

Do listinné verze můžete nahlédnout na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Makov
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace:

Dokumentace platná

územní plán

územní plán Makov

(nabyl účinnosti dne 16.10.2008)

Makov ÚP Textová část (formát pdf, velikost 2,27 MB)

Makov ÚP Hlavní výkres (formát png, velikost 4,33 MB)

Makov ÚP Koordinační výkres (formát png, velikost 6,29 MB)

Makov ÚP Koncepce technické infrastruktury (formát png, velikost 2,8 MB)

Makov ÚP Výkres VPS (formát png, velikost 2,51 MB)

Makov ÚP Výkres základního členění území (formát png, velikost 2,44 MB)

zprávy o uplatňování územního plánu

zpráva o uplatňování územního plánu Makov

Zpráva o uplatňování ÚP Makov 2016-2020 (formát pdf, velikost 713,78 KB)

 
Youtube Litomyšl