Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
Giovanni Battista Alliprandi

Giovanni Battista Alliprandi

* 1665     + 13. 3. 1720     barokní architekt
Samostatnou dráhu architekta začal Giovanni Battista Alliprandi jako dvorní architekt rodiny Černínů. Od roku 1697 bydlel v Praze, kde byl roku 1706 jmenován nejvyšším císařským fortifikačním stavitelem. O tři roky později se stal rodinným architektem hrabat Trauttmannsdorfů a díky tomu se dostal do Litomyšle. Ve službách Trauttmannsdorfů rekonstruoval i pražský palác a cestoval opakovaně také do Vídně. Z východočeských staveb je ...

Marie Manrique de Lara y Mendoza

Marie Manrique de Lara y Mendoza

* 1538     + 16. 2. 1608     španělská šlechtična, dvorní dáma císařovny Marie Španělské
Marie Manrique de Lara y Mendoza pochází z vysoce urozených rodin Španělska. Ke dvoru Habsburků ve Vídni přišla jako dvorní dáma mladé císařovny Marie Španělské. V roce 1555 se Marie Manrique de Lara vdala za nejvyššího kancléře Českého království Vratislava z Pernštejna, s nímž měla 21 dětí. V roce 1567 si Vratislav vybral litomyšlské panství pro nové renesanční sídlo  ...

Ludmila Jandová

Ludmila Jandová

* 03.08.1938     + 20.10.2008     malířka a grafička
Akademická malířka Ludmila Jandová se narodila v Osíku u Litomyšle v malebné části obce zvané Lazaret. Její rodiče (rolníci) jí do života dali to, v čem sami žili: lásku k přírodě, úctu k činorodé práci, laskavost a skromnost v jednání s lidmi, základy křesťanské morálky a soužití s koloběhem života. Po studiu na jedenáctiletce v Litomyšli se díky svému talentu dostala na sklářskou školu v Železném Brodě, poté na ...

Alois Jirásek

Alois Jirásek

* 23. 8. 1851     + 12. 3. 1930     spisovatel, dramatik, tvůrce realistického historického románu
Alois Jirásek se narodil ve východočeském Hronově u Náchoda. Pocházel ze starého selského rodu. Čtrnáct let žil v Litomyšli a působil zejména na gymnáziu (dnes zde sídlí Regionální muzeum v Litomyšli) jako profesor dějepisu a zeměpisu. Publikovat začal již v době svých pražských studií. V Litomyšli vznikají první významné práce jako např. Filosofská historie či Psohlavci. Zde se ...

Zdeněk Kopal

Zdeněk Kopal

* 4. 4. 1914      + 23. 6. 1993      astronom, matematik, vysokoškolský učitel
Zdeněk Kopal se narodil 4. dubna 1914 v Litomyšli. Místo, kde stával jeho rodný dům, připomíná plastika dvojhvězdy od Federica Díaze a Mariána Karla. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor matematika, fyzika a astronomie. Před ukončením studia se v roce 1936 zúčastnil vědecké výpravy do Japonska s cílem pozorovat úplné zatmění Slunce. Po ukončení studií získal stipendium na univerzitě ...

Zdeněk Matěj Kuděj

Zdeněk Matěj Kuděj

* 24.11.1881     + 08.08.1955     spisovatel, novinář, cestovatel, dobrodruh a bohém
Zdeněk Matěj Kuděj, vlastním jménem Zdenek Marian Kuděj se narodil v Hořicích v tehdejším Rakousko-Uhersku. Studoval gymnázia v Praze a Příbrami, studia však nedokončil a stal se lékárnickým praktikantem. Později procestoval Ameriku, kde strávil několik let. Navštívil i carské Rusko, odkud byl však vyhoštěn. Byl blízkým přítelem a kumpánem Jaroslava Haška, v roce 1913 spolu podnikli výlet po Berounsku, ...

František Lašek

František Lašek

* 22. 11. 1872     + 4. 5. 1947     lékař, purkmistr, spisovatel
MUDr. František Lašek se narodil 22. listopadu 1872 a zemřel 4. května 1947, je pochován v Litomyšli. V letech 1884–1892 studoval na litomyšlském gymnáziu, kde ho učil mj. i Alois Jirásek. V období I. světové války působil na frontě jako lékař. Po válce se vrátil do Litomyšle, kde až do svého důchodu vedl nemocnici. Za jeho působení prošla nemocnice postupně komplexní renovací. Od roku 1919 až do roku 1941 působil ...

Julius Mařák

Julius Mařák

* 29.03.1832     + 08.10.1899     malíř, grafik a vysokoškolský učitel
Julius Eduard Mařák se narodil v Litomyšli jako syn zámeckého úředníka Jana Mařáka. Prožil zde dětská i chlapecká léta, odstěhoval se až po absolvování páté třídy gymnázia. V letech 1852-1853 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Maxe Haushofera, poté dva roky v Mnichově u profesora Leopolda Rottmanna. Od roku 1858 vyučoval kreslení v několika šlechtických rodinách ve Vídni. V roce 1871 se ...

Josef Matička

Josef Matička

* 13. 9. 1893     + 7. 7. 1976     malíř
Josef Matička se toužil stát malířem, ale vystudoval architekturu. V mládí však onemocněl kostní tuberkulózou, což mu znemožnilo vykonávat dráhu architekta, a tak se nakonec celý život věnoval malování. Během svých studií se seznámil s Annou Theinovou, pocházející z litomyšlské židovské rodiny, kterou si vzal za manželku. Anna přišla ve 2. světové válce o všechny své rodinné příslušníky.
On i jeho manželka odkázali Městské ...

Božena Němcová

Božena Němcová

* 4. 2. 1820     + 21. 1. 1862     spisovatelka, zakladatelka novodobé české prózy
Božena Němcová je popisována jako svobodomyslný člověk velkého kulturního rozhledu. Spojována bývá i s emancipačními snahami. Její manžel, za kterého se provdala ve velmi mladém věku (již v roce 1837), byl komisařem finanční stráže. Z pracovních důvodů, ale i pro své vlastenecké smýšlení, byl často překládán. Božena Němcová pobývala v Litomyšli dvakrát. Poprvé následovala manžela, který ...

Teréza Nováková

Teréza Nováková

* 31.07.1853     + 13.11.1912     spisovatelka, zakladatelka spolku „Spolek paní a dívek“
Teréza Nováková byla českou spisovatelkou s regionálním zaměřením na okolí Litomyšle a Proseče. Při studiích v Praze se seznámila se svým budoucím manželem, gymnazijním profesorem Josefem Novákem. S ním pak po sňatku v roce 1876 odešla do Litomyšle. Autorce trvalo, než se s krajem sžila, ale později si ho zamilovala a stal se inspirací pro její tvorbu. I po návratu rodiny zpět do Prahy se do ...

Magdalena Dobromila Rettigová

Magdalena Dobromila Rettigová

* 31. 1. 1785     + 5. 8. 1845     spisovatelka, básnířka, autorka kuchařských knih
Magdalena Dobromila Rettigová se narodila v německy hovořící rodině 31. ledna 1785 ve Všeradicích na Berounsku. Neměla příliš šťastné dětství, bylo poznamenáno smrtí otce. Již od osmi let se musela starat o domácnost a pomáhat matce vydělávat na živobytí. Život Magdaleny se výrazně změnil až v roce 1807, kdy se provdala za právníka Jana Aloise Sudiprava Rettiga, známého nejen svým vlastenectvím, ...

Bedřich Smetana

Bedřich Smetana

* 2. 3. 1824     + 12. 5. 1884     hudební skladatel, zakladatel české novodobé národní hudby
Bedřich Smetana se narodil v litomyšlském zámeckém pivovaru do rodiny sládka jako jedenácté dítě, první syn. V hudbě se začal vzdělávat od čtyř let a již jako šestiletý chlapec zde koncertoval. Do litomyšlského období Smetanova dětství spadají i první pokusy o skládání hudby. Po studiích v hudebním ústavu v Praze se stal učitelem hudby ve šlechtických rodinách, vystupoval, ale ...

František Ambrož Stříteský

František Ambrož Stříteský

* 9. 12. 1912     + 16. 12. 1989      katolický duchovní, rektor piaristické koleje
Páter František Stříteský se narodil 9. prosince 1912 v Horním Újezdě u Litomyšle. Po studiích bohoslovectví a krátkém působení v Praze se vrátil do Litomyšle a stal se rektorem tamní piaristické koleje. Protože vedle klasických jazyků ovládal také němčinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu a ruštinu, vyučoval na gymnáziu a dalších litomyšlských středních školách cizí jazyky. Se skautským ...

Josef Váchal

Josef Váchal

* 23. 9. 1884     + 10. 5. 1969      malíř, grafik, řezbář, spisovatel
Josef Váchal miloval knihy, a proto se vyučil knihvazačem. Ve své tvorbě se zaměřoval zejména na grafické práce. Hledal a formoval nové originální postupy. Vytvářel vlastní knihy, do kterých umisťoval četné ilustrace dřevorytem. Sám je potom sázel, vázal a tiskl. V roce 1913 se seznámil s Josefem Portmanem – učitelem, knihovníkem, amatérským tiskařem a bibliofilem z Litomyšle, který sbíral Váchalovy práce. ...

Olbram Zoubek

Olbram Zoubek

* 21. 4. 1926     + 15. 6. 2017     sochař
Olbram Zoubek se narodil 21. dubna 1926 v Praze. V roce 1951 se začal věnovat restaurátorské praxi, ke které získal vztah u profesora Josefa Wagnera během svého studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Je autorem posmrtné masky Jana Palacha a mj. i Pomníku obětem komunismu na Petříně. V letech 1974 až 1991 restauroval jako režimu nepohodlný umělec sgrafita na zámku v Litomyšli. Do týmu si vybral S. Podhrázského, V. Boštíka a Z. Palcra. ...

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl