Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Zákony upravující postup Města Litomyšle a Městského úřadu v Litomyšli

při poskytování informací dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

Zákony upravujícími postup Města Litomyšle a Městského úřadu v Litomyšli při poskytování informací veřejnosti, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto předpisů:

  • Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava České republiky
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na Městském úřadu Litomyšl, odboru kanceláře vedení městského úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, kde jsou v úřední dny občanům k nahlédnutí. Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn i prostřednictvím městského informačního systému (program "ASPI") v úředních hodinách na výše uvedeném odboru.

Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení Města Litomyšl je zveřejněn a průběžně aktualizován na internetových stránkách www.litomysl.cz a naleznete ho zde www.litomysl.cz/vyhlasky

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl