Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace

Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných VÚP od 1.7.2021 - 30.9.2021

Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Dovoluji si Vás ...

Zákaz fotografování v městské obrazárně

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací týkajících se zákazu fotografování uměleckých sbírkových předmětů vystavených v městské obrazárně v 1. patře litomyšlského zámku:

1. Kdo ...

Počty vydaných loveckých lístků cizincům

Vážená paní, vážený pane,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o informace týkající se počtu vydaných loveckých lístků cizincům. Konkrétně prosím o počet vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok ...

Informace k činnosti policie ČR

Vážené dámy a pánové,

žádám Vás tímto o pečlivé a brzké zodpovězení otázek k činnosti orgánů činných v trestním řízení a přeposlání případných podkladových materiálů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zejména případného ...

Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných VÚP od 1.4.2021 - 30.6.2021 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, ...

Partnerská spolupráce s institucemi z Čínské Lidové republiky nebo z Čínské republiky

Asociace pro mezinárodní otázky, z. s., sídlo: Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha, IČ: 65999533 tímto žádá dle § 4a a § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt Město Litomyšl o zpřístupnění informací:

1. ‎Seznam institucí z ...

Kopie smlouvy s HŠH architekti, s.r.o.

Vážený pane starosto,

Dovoluji si Vás tímto požádat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o zaslání kopie smlouvy s HŠH architekti, s.r.o. na akci Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli, která se dotýká ...

Kvalifikační způsobilost

Tímto Vás Žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí dokumentu prokazující kvalifikační způsobilost Mgr. Jany Novákové k listopadu 2018 dle § 110 zákona o sociálních ...

Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných VÚP od 1.1.2021 - 31.3.2021

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, ...

Název a typ měřícího zařízení

Žádám tímto ve smyslu paragrafu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o sdělení názvu a typu měřícího zařízení umístěného na sloupu veřejného osvětlení na ulici Tyršova, u č.p. 244, Litomyšl.
Současně žádám o kopii kompletní ...

Vznesení podjatosti

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Počet podání proti nečinnosti od 1.1.2020 do 28.2.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Investiční plány města 2021-2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP (registr stavebních projektů), ...

Počet záležitostí zaslaných ČKAIT k řešení od 1.1.2020 do 28.2.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Řešení nepovolených staveb od 1.1.2020 do 28.2.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Změna stavby u stavebních záměrů před zahájením, v průběhu a před dokončením

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Prověření projektové dokumentace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Počet přestupků vedených na AT CAR, s.r.o.

Tímto žádám Váš úřad o informaci ve smyslu § 106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím o sdělení přesného počtu přestupků, a správních řízení, vedených na firmu AT CAR spol. s.r.o., IČ: 25053582, se sídlem Gen. Klapálka 2810, 272 01, Kladno, k datu ...

Počet vyžádaných doplnění nedostatků a chyb u doložených statistických posouzení pro stavby rodinného domu

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Studie oslunění a osvětlení

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

 
Youtube Litomyšl