Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, ...

Uzavírka ulic

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, kde požadované informace jsou tyto:

1) poskytnout kdo schválil a na jakém základě uzavření ulic v městě Litomyšl a to dne 30. 6. 2022 a 1. 7. 2022 v rámci zasedání předsednictví EU

tedy ...

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Žádáme Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo
jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ...

Povolení zkušebního provozu výroby krmných směsí v Tržku

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

Do kdy je povolen zkušební provoz výroby krmných směsí firmy Faulhammer, s.r.o., provozovna Tržek. Spis. Zn.: MěÚ Litomyšl 038012/2019, č.j. ...

Informace ke stacionárním radarům v Litomyšli

Dobrý den,
dle právního předpisu výše uvedeného zdvořile žádám úřad s rozšířeným
polem působnosti o poskytnutí následujících informací.
1. Kolik stacionárních radarů má váš úřad ve správě, včetně vašeho
správním obvodu, respektive od kolika takových ...

Informace ke smlouvě o dotaci č. 5/2022

Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Město Litomyšl o poskytnutí následujících informací:
• Informace ke smlouvě o dotaci z rozpočtu města Litomyšl č. 5/2022
uzavřené dne 18. ...

Množství omluvenek z nařízených ústních jednání ve věci dopravních přestupků

Rád bych Vás tímto požádal o informaci týkající se omluvenek z nařízených ústních jednání ve věci dopravních přestupků, které řeší Váš odbor dopravy, konkrétně Mgr. Rothscheinová (dále jen OÚO).

Poprosil bych o sdělení počtu omluvenek z ústního jednání ...

Doplňující informace ohledně výběrového řízení na ředitele CSP

Dobrý den,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („informační zákon“) žádám město Litomyšl, jakožto zřizovatele Centra sociální pomoci Litomyšl (IČO 00194387) o informaci k výběrovému řízení na pozici ředitele Centra sociální ...

Rozhodnutí o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků v letech 2017-2021

Žádost o poskytnutí informace
Ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, vás žádám o zpřístupnění následujících dokumentů:

- rozhodnutí o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků dle § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ...

Informace z knihovny

Již od prosince nedostávám maily z knihovny o knihách, které jsem si půjčila nebo vrátila. Protože pošta z knihovny jde přes MÚ a v knihovně chyba není, prosím o kontrolu a nápravu vašeho zařízení.
Děkuji. **************

Investiční plány města pro rok 2022

Věc: Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2022, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů města/obce nebo z jiných veřejných rozpočtů

Dovoluji si Vás oslovit za ...

Odběr energie od uvedených společností

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Zda jste v říjnu 2021 odebírali na některém z městských/obecních majetků energie od některé z následujících společností:

BOHEMIA ENERGY ...

Informace z rozhodnutí odboru výstavby a územního plánování

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, ...

Kopie smluv o poskytování právních služeb v období 1.1.2019 - 30.11.2021

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následující informace:

1) Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených povinným subjektem v ...

Kopie smluv o poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek v období 1.1.2019 - 30.11.2021

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následující informace:

1) Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a ...

Seznam veřejných zakázek plánovaných v roce 2022

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následující informace:

1) Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 – žadateli postačí i ...

Způsob ukládání dat

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následující informace:

1) Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává v rámci své činnosti – zdali ...

Zajištění služeb týkajících se kybernetické bezpečnosti

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následující informace:

1) Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou ...

Kopie smluv na pořízení, provoz, správu, rozvoj a údržbu softwarového vybavení subjektu

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následující informace:

1) Žádám o poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, správu, rozvoj ...

Pronájem plochy autobusového nádraží Litomyšl

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o zpřístupnění následujících informací:

1. Smlouvy, na jejímž základě pronajímá Město Litomyšl jako vlastník parcely č.
2187/24, Katastrální území Litomyšl, číslo LV 10001 o ...

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl