Vyhledat na webu
en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace

Poskytnutí informací z rozhodnutí

Poskytnutí informací z rozhodnutí

Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Dovoluji si Vás opětovně ...

Seznam vydaných loveckých lístků

Seznam vydaných loveckých lístkůVážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych Vás rád jménem Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. požádal o následující:

- Seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení, na ...

Informace k plánovaným stavebním záměrům

Informace k plánovaným stavebním záměrům

Žádáme Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ...

Ubytovací zařízení

Ubytovací zařízení

Dobrý den,

žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace o všech ubytovacích zařízeních ve vlastnictví vaší obce, nebo provozovaných vaší obcí, nebo vlastněných či provozovaných právními subjekty zřizovanými ...

Spisová služba

Spisová služba

Žádám vás o písemnou odpověď. Žádost o poskytnutí informací vám zasílám dále samostatně

Žádám vás o potvrzení s vaším záznamem o dtto. tohoto samotného podání dále přiložte jednu kopii scan tohoto podání k vaší odpovědi

Spisová služba v elektronické ...

Třídění obalového odpadu za rok 2019

Třídění obalového odpadu za rok 2019

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se dovolujeme obrátit na Vaši obec, jako územní samosprávný celek, jenž poskytuje informace dle uvedeného zákona vztahující se k jeho působnosti.

Žádáme Vás o poskytnutí informace týkající se ...

Více různých témat

Více různých témat

Dobrý den obracím se na vás Město Litomyšl · Bří Šťastných 1000, 57001 Litomyšl, CZ ve smyslu ustanovení zákona §14, odst. 1) a 2) zákona č. 106/1999 Sb., s násl. prosbou o vaši odpověď. Odpověď pošlete písemně do datové schránky.
Potvrďte vaším záznamem toto ...

Vydání rozhodnutí - termín

Vydání rozhodnutí - termín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Ve věci vedené Městským úřadem Litomyšl, odborem výstavby a územního plánování pod sp. zn. SZ MěÚ Litomyšl 14367/2016 se dne 2.4.2020 uskutečnilo ústní ...

Činnost městského architekta

Činnost městského architekta

Vážený pane, vážená paní,

chtěl bych podle zákona č. 106/1999 Sb. požádat o informace o tom, jak je u Vás vnitřními předpisy upravena činnost městského architekta, jak jsou definovány jeho činnosti a pravomoci a jaké jsou roční náklady na provoz (mzdové, výdaje na ...

Přehled vydaných rozhodnutí

Přehled vydaných rozhodnutí

Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Žádáme Vás v souladu se ...

Město Matsumoto a Litomyšl

Město Matsumoto a Litomyšl

Vážený pane Brýdle,

dovolte mi se na Vás obrátit v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106 z r. 1999 v platném znění s žádostí o odpovědi na níže uvedené otázky pro náš výzkumný institut Institute to Research the Crimes of Communism, IRCC, z.s., Rybná ...

Dopravní značení

Dopravní značení

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu z. č. 106/1999 Sb.

Odbor dopravy Městského úřadu v Litomyšli rozhodnul o umístění vodorovné dopravní značky V12d zákaz stání na ulici Revoluční v obci a k.ú. Litomyšl.

Žádám tímto ve smyslu zákona o svobodném ...

Seznam autoškol

Seznam autoškol

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů podávám tímto jménem našeho spolku ...

Správní řízení

Správní řízení

Dobrý den,

dovoluji si tímto požádat, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o informaci, jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Tím nemyslím v rámci současného korona stavu, ...

Data k provozu MHD

Data k provozu MHD

Dobrý den,
Jsem studentem Fakulty dopravní ČVUT v Praze a obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Za účelem dalšího využití v rámci studia prosím o zaslání následujících dat z let 2010 až 2019 ...

Statistické informace

Statistické informace

Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, vás žádáme o sdělení informací, tj. doplnění níže uvedené tabulky:
Leden 2020 Únor 2020 Březen 2020
Počet zaměstnanců ...

Územní plán Makov - plochy vymezené k zemědělské výrobě

Územní plán Makov - plochy vymezené k zemědělské výrobě

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění („zákon o svobodném přístupu k informacím“), žádáme Městský úřad Litomyšl, který je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, o ...

Mediace v praxi OSPOD

Mediace v praxi OSPOD

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o poskytnutí informací, které se týkají využívání mediace v praxi OSPOD. Informace budu zpracovávat do diplomové práce, která se daného tématu týká.

Dle zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím mám následující dotazy:
...

Náklady na vyhotovení stejnopisů k D 35

Náklady na vyhotovení stejnopisů k D 35

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádá Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování (dále „stavební úřad“), o ...

Investiční plány pro rok 2020

Investiční plány pro rok 2020

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů), ...

 
Youtube Litomyšl