Vyhledat na webu
zavřít
Vyhledávat na webu
en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Odpovědi na žádosti o poskytnutí informace

Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných VÚP od 1.1.2021 - 31.3.2021

Poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných VÚP od 1.1.2021 - 31.3.2021

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společnosti BYGGFAKTA GROUP, ...

Název a typ měřícího zařízení

Název a typ měřícího zařízení

Žádám tímto ve smyslu paragrafu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o sdělení názvu a typu měřícího zařízení umístěného na sloupu veřejného osvětlení na ulici Tyršova, u č.p. 244, Litomyšl.
Současně žádám o kopii kompletní ...

Vznesení podjatosti

Vznesení podjatosti

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Počet podání proti nečinnosti od 1.1.2020 do 28.2.2021

Počet podání proti nečinnosti od 1.1.2020 do 28.2.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Investiční plány města 2021-2022

Investiční plány města 2021-2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP (registr stavebních projektů), ...

Počet záležitostí zaslaných ČKAIT k řešení od 1.1.2020 do 28.2.2021

Počet záležitostí zaslaných ČKAIT k řešení od 1.1.2020 do 28.2.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Řešení nepovolených staveb od 1.1.2020 do 28.2.2021

Řešení nepovolených staveb od 1.1.2020 do 28.2.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Změna stavby u stavebních záměrů před zahájením, v průběhu a před dokončením

Změna stavby u stavebních záměrů před zahájením, v průběhu a před dokončením

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Prověření projektové dokumentace

Prověření projektové dokumentace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Počet přestupků vedených na AT CAR, s.r.o.

Počet přestupků vedených na AT CAR, s.r.o.

Tímto žádám Váš úřad o informaci ve smyslu § 106/1999 Sb. Zákona o svobodném přístupu k informacím o sdělení přesného počtu přestupků, a správních řízení, vedených na firmu AT CAR spol. s.r.o., IČ: 25053582, se sídlem Gen. Klapálka 2810, 272 01, Kladno, k datu ...

Počet vyžádaných doplnění nedostatků a chyb u doložených statistických posouzení pro stavby rodinného domu

Počet vyžádaných doplnění nedostatků a chyb u doložených statistických posouzení pro stavby rodinného domu

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Studie oslunění a osvětlení

Studie oslunění a osvětlení

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Počet stavebních záměrů 1.1.2020 - 28.02.2021

Počet stavebních záměrů 1.1.2020 - 28.02.2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Stavební úřady v rámci své působnosti vykonávají přenesenou působnost, která jim byla svěřena. Stavební úřad v Litomyšli vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro ...

Informace k šetření stavby

Informace k šetření stavby

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Městský úřad v Litomyšli, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad), svým opatřením dne 10.09.2020 pod č.j. MěÚ Litomyšl 066048/2020, spis. Zn. SZ ...

Příspěvkové organizace a právnické osoby

Příspěvkové organizace a právnické osoby

Vážení,
tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací:

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného ...

Pokuty 2020 za rychlou jízdu na měřeném úseku

Pokuty 2020 za rychlou jízdu na měřeném úseku

Vážení zástupci krásného města Litomyšl,

obdržel jsem od Vás výzvu k úhradě pokuty ve výši 800,- Kč za rychlou jízdu. Své pochybení samozřejmě uznávám a pokutu jsem ihned uhradil, s dnešní splatností.
Jelikož ovšem mám podezření, že město si takto ...

Exekuce z důvodu neplacení místních poplatků - nezletilí

Exekuce z důvodu neplacení místních poplatků - nezletilí

Dovoluji si Vás požádat o informace spočívající ve sdělení

1) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako
oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému ...

Odtahy vozidel

Odtahy vozidel

Vážení,
dovoluji si tímto požádat o následující informace:

1)      který subjekt zajišťuje na území města nucené odtahy vozidel a provozuje parkoviště, kde jsou taková vozidla umisťována (nuceným odtahem je míněn odtah v případě, že vozidlo např. nemá platné ...

Poskytnutí informací z rozhodnutí

Poskytnutí informací z rozhodnutí

Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Dovoluji si Vás opětovně ...

Seznam vydaných loveckých lístků

Seznam vydaných loveckých lístkůVážená paní starostko, Vážený pane starosto,

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych Vás rád jménem Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. požádal o následující:

- Seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení, na ...

 
Youtube Litomyšl