Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

V souladu s  ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedeného zákona zveřejňuje Město Litomyšl jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona za období od 01.01.2018 do 31.12.2018. Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Litomyšle dne 12.02.2019 usnesením č. 142/19.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2018 bylo podáno celkem 43 žádostí o informace, 5 bylo zamítnuto. Bylo vydáno 5 rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů:
Město Litomyšl nevedlo v roce 2018 žádný soudní spor o poskytnutí informace a  nevznikly tedy v této souvislosti Městu Litomyšl žádné výdaje.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a:
V roce 2018 byly podány 2 stížnosti podle § 16a zákona.

 f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -

 

Mgr. Miroslava Kubešová
odbor kanceláře vedení MÚ
Litomyšl 12.02.2019

 
Youtube Litomyšl