Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

V souladu s  ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedeného zákona zveřejňuje Město Litomyšl jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona za období od 01.01.2016 do 31.12.2016. Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Litomyšle dne 13.02.2017 usnesením č. 128/17.

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2016 bylo podáno celkem 26 žádostí o informace, 1 byla zamítnuta. Bylo vydáno jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2016 nebylo podáno žádné odvolání.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů:
Město Litomyšl nevedlo v roce 2016 žádný soudní spor o poskytnutí informace a  nevznikly tedy v této souvislosti Městu Litomyšl žádné výdaje.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a:
V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona.

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -

 

Litomyšl 13.02.2017
Mgr. Miroslava Kubešová
odbor kanceláře vedení MÚ

 

 

 
Youtube Litomyšl