Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím 

V souladu s  ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedeného zákona zveřejňuje Město Litomyšl jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona za období od 01.01.2013 do 31.12.2013. Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Litomyšle dne 18.02.2014 usnesením č. 172/14. 

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2013 bylo podáno celkem 8 žádostí o informace a žádná z nich nebyla zamítnuta. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2013 nebylo podáno žádné odvolání. 

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů:
Město Litomyšl nevedlo v roce 2013 žádný soudní spor o poskytnutí informace a tedy nevznikly v této souvislosti Městu Litomyšl žádné výdaje.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 

e) počet stížností podaných podle § 16a:
V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona. 

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: -  

Litomyšl 18.02.2014
Mgr. Miroslava Kubešová
odbor kanceláře vedení MÚ

 

 

 
Youtube Litomyšl