Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 V souladu s  ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedeného zákona zveřejňuje Město Litomyšl jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti  poskytování  informací  podle  shora  uvedeného zákona za období od 1. 1. do 31. 12. 2007. Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady Města Litomyšl dne 19. 2. 2008 usnesením č.117/08. 

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2007 byly podány celkem 4 žádosti o informace a žádná z nich nebyla zamítnuta. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2007 nebylo podáno žádné odvolání.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů:
Město Litomyšl nevedlo v roce 2007 žádný soudní spor o poskytnutí informace a tedy nevznikly v této souvislosti Městu Litomyšl žádné výdaje.

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 e) počet stížností podaných podle § 16a:
V roce 2007 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona.

 f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

 

V Litomyšli  dne 15. 2. 2008
Bc. Miroslava Kubešová
odbor kanceláře vedení MÚ

 
Youtube Litomyšl