Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2001

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů)

a) počet podaných žádostí o informace:
- celkem 5 podaných žádostí, (z toho 2 písemně a 3 e-mailem)
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, a s odesláním informací žadatelům byly vyčísleny dle níže uvedeného sazebníku úhrad na 341,- Kč.

Nízký počet žádostí je způsoben pravděpodobně tím, že velké množství informací je předem zveřejňováno (měsíčník Lilie, www.litomysl.cz, kabelová televize, IC?). Zaměstnanci úřadu se snaží maximální množství informací poskytovat zdarma a obratem. Proto se některé žádosti ani do této evidence nedostanou.

 
Youtube Litomyšl