Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Poskytování informací Systém poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2000

a) počet podaných žádostí o informace:
- celkem 23 podaných žádostí, (z toho 11 žádostí osobně, 10 písemně, jedna žádost faxem a jedna e-mailem)
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, a s odesláním informací žadatelům byly vyčísleny dle níže uvedeného sazebníku úhrad na 1.141,- Kč. Jeden žadatel o informaci však neuhradil požadovanou zálohu a proto mu informace nebyla poskytnuta. Celkově byla za poskytování informací v roce 2000 přijata částka 796,- Kč.

 
Youtube Litomyšl