Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Církve a církevní organizace

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Evangelický kostel a faru v Litomyšli najdete za dřívější Botanou, dnes Litexem, na samém konci Tomíčkovy ulice.

Evangelický sbor tu žije ve městě s významnou reformační tradicí: Vavřinec Krasonický, Jan Klenovský, biskup Jan Augusta byli významnými osobnostmi Jednoty Bratrské, která zde žila a působila od r.1475 do r.1547.


 V roce 2003 si evangelíci připomněli 80 let od vzniku samostatného sboru v Litomyšli.Při této slavnostní příležitosti host ThDr. Pavel Keřkovský z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy takto charakterizoval evangelickou zbožnost:

Pro evangelickou spiritualitu je charakteristická píseň. Je to vliv reformace, že se u nás hodně zpívá. Před reformací se v kostele zpívalo latinsky, ke změně došlo s Janem Husem, bratrem Lukášem Pražským, Janem Augustou, Janem Blahoslavem, Janem Amosem Komenským....Písnička je znamením, že církev žije. Kde se skládají nové písně, vydávají se nové zpěvníky, tam lidé nově formulují své vyznání.

...Písničkami je nejlépe vyjádřeno naše všeobecné kněžství. Obracíme se v nich ke Kristu přímo. Duchovní písně přetvořily středověkou mši, jejímž centrem bylo mysteriózní setkání s Kristem ve svátostech , na bohoslužbu, v níž se přímo a stále obracíme k Bohu, Kristu, Duchu. To je jeden z důvodů, proč Večeři Páně nemusíme prožívat každou neděli či každý den.

Písničky nás provázejí i mimo bohoslužbu, nedovedeme si bez nich představit různá setkání. Otvírají oči pro hledání Boží vůle..

 Pravidelná setkání:

V týdnu se konají pravidelně pro členy církve, ale i ostatní zájemce, tato setkání:

Bohoslužby každou neděli v kostele v 9,00 hodin, při nich souběžně pro děti nedělní škola.

První neděli v měsíci se konají bohoslužby s dětmi.

Starší děti mají své setkání v pátek v 14.15 hod, mladší děti pak v pátek v 16.00 hod.


 

 
další informace na
 
 
Youtube Litomyšl