Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Církve a církevní organizace

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Evangelický kostel a faru Českobratrské církve evangelické v Litomyšli najdete za dřívější Botanou, dnes Litexem, na samém konci Tomíčkovy ulice.Českobratrská církev evangelická je křesťanskou církví.


Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, která nás spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Vyjadřujeme svou naději, že spolu s nimi máme účast na jedné obecné Kristově církvi, díle Ducha svatého. Jakožto církev vzešlá z reformace uznáváme jako normu víry a života Boží slovo dosvědčené v Bibli. Jsme přesvědčeni, že naším posláním je oslavovat Boha slovem i celým životem, zejména zvěstovat evangelium o spasení v Ježíši Kristu, tvořit společenství víry, lásky a naděje a přijímat odpovědnost za věci veřejné službou a pomocí potřebným. 


Českobratrská církev evangelická je druhou největší církví v České republice, nejpočetnější protestantskou církví, má široké kontakty mezi dalšími církvemi. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781.Litomyšl je město s významnou reformační tradicí, ke které se náš sbor hlásí: Vavřinec Krasonický, Jan Klenovský, biskup Jan Augusta byli významnými osobnostmi Jednoty Bratrské, která zde žila a působila od r.1475 do r.1547.


Sbor Českobratrské církve evangelické vznikl v Litomyšli v roce 1923 a od té doby se podílí na duchovním životě města.

V letošním roce 2023 si připomínáme 100 let od vzniku samostatného sboru v Litomyšli. Při této slavnostní příležitosti bude v kostele na ulici A.Tomíčka dne 7. května  2023 sborový den s hostem synodním seniorem ČCE Mgr. Pavlem Pokorným, který bude vést bohoslužbu a následně bude mít přednášku s rozhovorem. Mgr. Jan Vávra promluví o historii evangelického sboru v Litomyšli, Mgr. Lukáš Klíma bude mít přednášku o budoucnosti církve. Slavnostní den bude zakončen varhanním koncertem a zpěvem MgA. Ivety Benešové a Mgr. Aleny Běťákové.
Pravidelná setkání:

V týdnu se konají pravidelně pro členy církve, ale i ostatní zájemce, tato setkání:

Bohoslužby každou neděli v kostele v 9,00 hodin, při nich souběžně pro děti nedělní škola.

První neděli v měsíci se konají bohoslužby s dětmi.

Mladší děti mají svá ekumenická setkání ve Školamyšli v pondělí v 15 hod.


 


 

 
další informace na
 
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl