Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Farní charita Litomyšl

Charakteristika:
Farní charita Litomyšl je nestátní neziskovou organizací římsko-katolické církve, která se snaží svým působením pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Předmětem činnosti je poskytování sociálně zdravotních služeb a dalších služeb humanitárního charakteru. Tato organizace je součástí sítě sociálních a zdravotních služeb v litomyšlském regionu.


Služby poskytované Farní charitou Litomyšl:


1) Středisko Respitní péče Jindra
Sídlo: Dukelská 750, LitomyšlCharakteristika
Respitní péče Jindra poskytuje pobytovou odlehčovací službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Cílem služby je pomoci rodinným pečovatelům – umožnit jim, aby si od náročné (a mnohdy dlouhodobé) péče o své blízké odpočinuli, mohli si vyřídit osobní záležitosti, odjet na rehabilitační pobyt či dovolenou a načerpat tak nové síly k dalšímu pečování, nebo například opravit či bezbariérově upravit byt. Osoba se sníženou soběstačností je v této době přechodně ubytována v RPJ, kde je jí na základě písemné smlouvy poskytována potřebná individuální péče.


2) Charitní ošetřovatelská služba
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl


Charakteristika:
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje péči nemocným (akutně nebo chronicky), na základě indikace všeobecného praktického lékaře. Pacienti mohou o službu požádat lékaře také sami nebo prostřednictvím člena rodiny. Odbornou zdravotní ošetřovatelskou službu poskytujeme v domácím prostředí klienta, kde je v péči o nemocného nezbytná spolupráce rodiny. Služba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. 


3) Charitní pečovatelská služba
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl


Charakteristika:
Charitní pečovatelská služba je sociální středisko FCH Litomyšl, které nabízí seniorům, lidem se zdravotním handicapem a rodinám s dětmi pomoc při osobní péči a péči o domácnost. Služba je poskytována v domácím prostředí osob a podporuje zachování jejich sociálních vazeb.


4) Půjčovna zdravotních a rehabilitačních pomůcek
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl


Charakteristika
Půjčovna zdravotních pomůcek slouží pro občany, u kterých je nutné použití zdravotní pomůcky ke kompenzaci zdravotního handicapu. Tyto pomůcky si může zapůjčit kterákoli rodina či občan našeho města a okolních vesnic za poplatek. Pomůcky svoji službu prokazují jednak nemocným lidem v překlenovací době, nežli dostanou definitivní, na míru vyrobenou pomůcku, hrazenou zdravotní pojišťovnou a mnohým jiným, kterým umožňují pobyt v jejich domácím přirozeném prostředí po dobu nemoci či rekonvalescence.


5) Charitní šatník
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl


Charakteristika
Charitní šatník se nachází v suterénu historické budovy Lidového domu. Přijímá zdarma použité oděvy, které lidé již ze svých šatníků vyřadili. Vytříděné oděvy jsou odváženy do centrálního republikového skladu, odkud je podle potřeby expedována humanitární pomoc do zemí třetího světa. Šatník zdarma poskytuje oděvy lidem bez domova a sociálně potřebným.


6) Služba Sanace rodiny
Sídlo: Dukelská 750, Litomyšl


Posláním Služby Sanace rodiny Farní charity Litomyšl je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby rodina tuto situaci dokázala překlenout a byla schopna vytvářet prostředí pro výchovu dětí. Rodičům, jejichž děti jsou umístěny mimo rodinu, poskytuje pomoc a podporu při navázání a udržování kontaktu s dětmi nebo vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny.


7) Podpora pěstounské rodiny
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl


Posláním Služby Sanace rodiny Farní charity Litomyšl je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby rodina tuto situaci dokázala překlenout a byla schopna vytvářet prostředí pro výchovu dětí. Rodičům, jejichž děti jsou umístěny mimo rodinu, poskytuje pomoc a podporu při navázání a udržování kontaktu s dětmi nebo vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny.


8) Dobrovolnické centrum
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl


Charakteristika
Dobrovolnické centrum přijímá dobrovolníky do charitního zařízení RPJ, dále pak vysílá dobrovolníky do smluvně zajištěných přijímajících organizací. Mezi přijímající organizace patří Naděje o.s. Litomyšl, Dům dětí a mládeže, II. ZŠ Litomyšl, Nemocnice Litomyšl.


Bližší informace  a kontakty na www.litomysl.charita.cz


 

 
další informace na
 
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl