Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Záměr propachtování pozemků

Město Litomyšl hodlá propachtovat spoluvlastnické podíly ve výši id. 2/28 vzhledem k celku na p. p. č. 362/111 trvalý travní porost o výměře 23 m2, na p. p. č. 605/7 trvalý travní porost o výměře 11 m2 a na p. p. č. 483/2 trvalý travní porost o výměře 268 m2 v katastrálním území Nedošín, a dále hodlá propachtovat p. p. č. 2259 ostatní plocha o výměře 803 m2 a p. p. č. 2258/1 ostatní plocha o výměře 439 m2 v katastrálním území Litomyšl a p. p. č. 501/140 ostatní plocha o výměře 74 m2, p. p. č 501/26 trvalý travní porost o výměře 1 723 m2 a p. p. č. 501/8 trvalý travní porost o výměře 1.560 m2 v katastrálním území Řídký za účelem zemědělské činnosti. Žadatel Zemědělské družstvo "Růžový palouček", IČ 00129771, Morašice č. p. 180, 569 51 Morašice.

Zveřejňuje Město Litomyšl / Rada města

Vystavuje Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní

datum vystavení 11. 06. 2024
datum sejmutí 28. 06. 2024

kategorie: Prodej a pronájem nemovitostí

Město Litomyšl - úřední deska - propachtování pozemků (formát pdf, velikost 498,95 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl