Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Prodej pozemku v lokalitě Na Lánech za účelem výstavby rodinného domu

Město Litomyšl nabízí k prodeji pozemek v lokalitě Na Lánech za účelem výstavby RD
Jedná se o pozemek v katastrálním území Lány u Litomyšle, obci Litomyšl, vše zapsáno u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Svitavy, na LV č. 10001, a to:
A7 – p. p. č. 228/38 trvalý travní porost o výměře 1.033 m2
Přílohou zveřejnění je katastrální mapa s označením pozemku (příloha 1) a závazná regulace výstavby (příloha 2) včetně příslušné části územního plánu vztahující se k dané lokalitě.
Kupní cena ve výši 2.787,- Kč bez DPH/m2 prodávaného pozemku, tedy celkem ve výši
2,878.971,- Kč bez DPH. DPH bude stanoveno dle platné právní úpravy ke dni podpisu kupní smlouvy.
Podmínky prodeje v příloze.

Zveřejňuje Město Litomyšl

Vystavuje Oddělení majetkoprávní

datum vystavení 14. 04. 2023
datum sejmutí 17. 06. 2023

kategorie: Prodej a pronájem nemovitostí

Město Litomyšl - úřední deska - zveřejnění prodeje pozemku (formát pdf, velikost 585,69 KB)

Město Litomyšl - úřední deska - katastrální mapa (formát jpg, velikost 229,37 KB)

Město Litomyšl - úřední deska - regulace výstavby (formát pdf, velikost 1,48 MB)

Město Litomyšl - úřední deska - vzor smlouvy (formát pdf, velikost 324,43 KB)

Město Litomyšl - úřední deska - žádost o prodej pozemku (formát docx, velikost 18,99 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl