Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Uzavření dodatku nájemní smlouvy

Město Litomyšl hodlá uzavřít dodatek č. 3 nájemní smlouvy č. 0100520073 ze dne 26. 10. 1999 uzavřené s firmou Vodafone Czech Republic a. s., IČ 25788001, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 918, která je součástí st. p. č. 1363 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl na ulici J. E. Purkyně.
Dodatkem se změní doba smlouvy z doby neurčité s tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou 10 let s možností prolongace o dalších 10 let. Dále bude smlouva doplněna o ustanovení, že nájemce je oprávněn umožnit v pronajatých prostorách umístění a provozování zařízení jiného provozovatele sítě elektronických komunikací, pokud je členem koncernu Vodafone Group plc.


Zveřejňuje Město Litomyšl

Vystavuje Oddělení majetkoprávní

datum vystavení 22. 06. 2022
datum sejmutí 10. 07. 2022

kategorie: Prodej a pronájem nemovitostí

Město Litomyšl - úřední deska - uzavření dodatku smlouvy (formát doc, velikost 26,5 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl