Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Veřejnoprávní smlouva s obcí Vidlatá Seč

Město Litomyšl jako zřizovatel Městské policie Litomyšl (dále jen „městská policie“) se zavazuje v souladu s ustanovením § 3a zákona o obecní policii, že městská policie bude na území obce Vidlatá Seč (obce, která obecní polici nezřídila) vykonávat některé úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem.
Městská policie bude na území obce Vidlatá Seč kdykoliv vykonávat minimálně dvoučlennou hlídkou tyto úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštními zákony:
a) podílet se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu na pozemních komunikacích provádět měření rychlosti projíždějících vozidel a to prostřednictvím měření okamžité rychlosti přenosným radarem nebo automatizovaným technickým prostředkem bez obsluhy (dále jen „ATP“),
b) odchyt volně pobíhajících zvířat, zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek osob či ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Zveřejňuje Město Litomyšl

Vystavuje Tajemník MěÚ

datum vystavení 25. 11. 2021
datum sejmutí 10. 12. 2021

kategorie: Zastupitelstvo, rada

Město Litomyšl - úřední deska - (formát pdf, velikost 187,72 KB)

 
Youtube Litomyšl