Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Elektronická podatelna Městského úřadu Litomyšl

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl
dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

 

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů
Adresa podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě nebo digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:
Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 01, kancelář č. 9

 

Úřední hodiny podatelny:
pondělí, středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod. (v červenci a srpnu pouze do 16:00 hod.)
úterý, čtvrtek, pátek 8:00-11:30, 12:30-14:00 hod.

 

Elektronická adresa podatelny:
podatelna@litomysl.cz

 

Identifikátor datové schránky:
x4cbvs8

 

Přehled datových formátů obsažených v datové zprávě
Přípustnými formáty datové zprávy dodávané v elektronické podobě jsou
 a) pdf (Portable Document Format)
 b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 c) xml (Extensible Markup Language Document)*
 d) fo/zfo (602XML Filler dokument)
 e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 f) odt (Open Document Text)
 g) ods (Open Document Spreadsheet)
 h) odp (Open Document Presentation)
 i) txt (prostý text)
 j) rtf (Rich Text Format)
 k) doc/docx (MS Word Document)
 l) xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 o) png (Portable Network Graphics)
 p) tif/tiff (Tagged Image File Format)
 q) gif (Graphics Interchange Format)
 r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 s) wav (Waveform Audio Format)
 t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

formáty pod bodem u) a v) jsou přijímány pouze na základě dohody s odesílatelem
formáty pod bodem w), x), y) a z) jsou přijímány podatelnopu ve spolupráci se správcem GIS (FM VUP/02) dle přílohy č. 3 Vyhlášky 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.

 

Celková velikost datové zprávy
prostřednictvím datové schránky:  20 MB
prostřednictvím ePodatelny:   20 MB
osobní podání na technickém nosiči dat: 100 MB

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě
CD ROM/RW
DVD ROM/RW
USB flash disc

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- předmět zprávy: Město Litomyšl - odpověď elektronické podatelny
- odesílatel: podatelna@litomysl.cz
- uznávaná elektronická značka Města Litomyšle
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor dokumentu

 

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Odesilateli není zasílána žádná odpověď.

 

Postup v případě zjištění chybného datového formátu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění nepovoleného datového formátu případně informace o poškození datové zprávy.

 

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu
Datová zpráva není zpracovávána. Odesilateli není zasílána žádná odpověď.

 

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný veřejnoprávnímu původci, je-li dostupný podatelně.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl