Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Vilu Klára město zatím neprodá, žádný z projektů nezískal dostatečný počet hlasů

obrázek k Vilu Klára město zatím neprodá, žádný z projektů nezískal dostatečný počet hlasů
Únorové jednání zastupitelstva o budoucnosti vily Klára definitivně nerozhodlo. Žádný z projektů – kongresový hotel společnosti Kubík i komunitní centrum manželů Kučerových – nezískal od zastupitelů potřebných 12 hlasů. Neprošel ani návrh na odložení hlasování.

Nejblíže úspěchu byla společnost Kubík. Pro její záměr nakonec ve veřejném hlasování, jelikož neprošel návrh na tajnou volbu, zvedlo ruku 11 zastupitelů z 22 přítomných, dva byli proti a 9 se zdrželo. Pro projekt manželů Kučerových následně hlasovalo celkem šest zastupitelů, dva byli proti, 14 se zdrželo a ani tento záměr nebyl schválen. Co bude s vilou dál? Minimálně příštích několik měsíců zůstane v majetku města.

Podle informací z jednání zastupitelstva je možné, že o dalším prodeji či využití vily Klára se bude jednat až po komunálních volbách, které se uskuteční letos na podzim. Zastupitelé před hlasováním o prodeji budovy vzali na vědomí petici za záchranu genia loci zámeckého návrší, v níž občané Litomyšle protestovali proti případnému prodeji společnosti Kubík.

Jak hodnotíte únorové hlasování k prodeji vily Klára?

Dana Kmošková, ČSSD
Každý z dodaných návrhů je zajímavý a odlišný, jeden možná až příliš velkolepý a odvážný, druhý naopak možná až moc střízlivý. Který z nich ve smyslu odkazu pana Sedláka by lépe sloužil občanům a zároveň posunul budovu
z 19. století do 21. století? Bez odvážných rozhodnutí v minulosti bychom neměli spoustu nadčasových staveb a i bez střízlivějších úvah bychom žili izolovaně a osamoceni. Chceme do Litomyšle lákat stovky návštěvníků do wellness a pivních lázní, chceme do budoucna vyřešit problém s kapacitou parkovacích a ubytovacích kapacit? Nebo chceme komorní a  klidné místo pro setkávání seniorů a různých spolků? Já opravdu nevím, a proto jsem se i přes své předchozí úvahy zdržela hlasování. S čistým svědomím jsem ani pro jeden z předložených návrhů nemohla zvednou ruku. Snad odklad rozhodnutí nebude mít devastující následky pro budovu a naopak se třeba během dalšího roku - dvou - podaří stávající návrhy natolik zdokonalit, aby oslovily a přesvědčily zastupitele. Nebo se objeví někdo s úplně jiným projektem.


Vítězslav Hanzl, KSČM

Výsledek jednání zastupitelstva o prodeji vily Klára byl v posledních dnech před vlastním jednáním očekávatelný. Rychlá odezva občanů bezprostředně po představení projektů obou uchazečů o koupi zajisté ovlivnila i konečný postoj každého zastupitele. Nejednotné názory při projednávání ve finančním výboru a v radě města se projevily i při konečném hlasování zastupitelstva. Určitě tento výsledek není příznivý z pohledu vlastní nemovitosti. Na druhou stranu by ani realizace některého z nabízených řešení neuspokojila značnou část obyvatel našeho města. Snad v příštím období posoudí občané a budou většinově souhlasit s některým z nově nabízených projektů, které budou zajisté našim občanům předloženy. Pochopitelně se mezi nimi mohou objevit i v únoru neodsouhlasené.

Michal Kortyš, ODS
Vila Klára je nedílnou součástí historie města. S ohledem na to jsem prosazoval její odkoupení od Pardubického kraje, abychom měli šanci ovlivnit její další využití. Ne však nutně okamžitě a za každou cenu, ale s rozmyslem a vizí. Oba dva investoři si zaslouží poděkování za odvahu i práci, kterou do příprav investovali, ale podle mého názoru zastupitelé rozhodli správně, když Kláru v únoru neprodali. Nyní máme více času na to připravit buď novou výzvu, nebo jednat s oběma uchazeči s ambicí spolu rozhodnout o tom, jakou náplň v tomto objektu v srdci města chceme. Získali jsme více času na oslovení odborníků, veřejnosti i samotných investorů. Zda Kláru prodáme letos, nebo za rok, je z hlediska rozvoje města méně podstatné, o co jde primárně, je její smysluplné využití v budoucnu. Toto rozhodnutí není třeba uspěchat a i město může být tím, které najde smysluplné využití a třeba i společně se soukromým investorem zrealizuje.

Radomil Kašpar, KDU-ČSL
Osobně mě mrzí, že se v zastupitelstvu nenašlo 12 odvážných, kteří by podpořili jeden z projektů. Myslím si, že je chybou, že se ani jeden projekt nevybral. Oba měly svá rizika, ale zároveň nabízely rozvoj a budoucnost pro tuto nemovitost. Nicméně tak funguje demokracie a já samozřejmě plně respektuji rozhodnutí většiny kolegů vilu Klára neprodat.

Daniel Brýdl, Generace 89
Mrzí mne, že se mezi zastupiteli nenašlo dost hlasů k prodeji vily Klára. Oba projekty byly podle mého názoru kvalitní a soukromý investor by opravil vilu Klára rozhodně dříve, než by ji kdy teoreticky opravilo město. Pokud se zastupitelstvo kdysi shodlo, že kupuje vilu za účelem dalšího prodeje, pak nechápu, proč někteří kolegové nehlasovali ani pro jeden ze dvou tak rozdílných projektů. Pokud hledají „ideál", tak se obávám, že budou hledat příliš dlouho a do té doby bude vila dále chátrat. Jenom za leden stálo temperování ve vile přes 30 tisíc Kč a náklady města, tedy nás všech, budou narůstat. Až se rozbije ten poslední fungující kotel, bude město investovat do nového? Je to škoda, dali jsme soukromému sektoru signál, že mu nevěříme, že nevěříme jejich ochotě dále jednat a upravovat jejich projekt na základě diskusí a připomínek směrem k větší spokojenosti všech. Ale demokracie je demokracie, vážím si toho, že debata na zastupitelstvu byla kultivovaná a většina zastupitelů se rozhodla hrát s veřejností otevřenou hru, tedy odmítla tajné hlasování. Poděkování určitě patří oběma uchazečům - za jejich energii, čas i investované finance do přípravy projektů.

Josef Černý, Nestraníci
Využívám možnosti vyjádřit se k prodeji vily Klára. Vnímám únorové hlasování jako odraz názorů občanů k dalšímu osudu této stavby. Na jedné straně byla vidět snaha některých umožnit Kubíkovým stavbu, která by svým rozsahem a dominancí patřila k tomu, co se povede v historickém jádru jednou za 100, možná 200 let. Hlasování o další nabídce už bylo ve znamení rezignace. Já osobně jsem nepodpořil ani jednoho zájemce. Čekal jsem nabídky typu zachování stavby s možností přístavby za účelem sídla firmy, penziónu, ubytování, soukromé školy apod. Stále se město potýká s nedostatkem ubytovacích kapacit pro studenty, pro mladé lidi jako startovací byty nebo i v klasickém nájemním bydlení. Dalším důvodem, který mě ovlivnil, je skutečnost ekonomická a to, že v době inflace (nyní cca 10 % a bude dále stoupat), je výhodnější mít peníze vázané v majetku než na účtu.

Šárka a Daniel Kučerovi, Komunitní centrum Klára
Rozumíme, že vila Klára je pro mnoho Litomyšlanů srdeční záležitostí, k tomu je umístěna na jednom z nejkrásnějších míst ve městě. Rozhodnout o jejím osudu a budoucí náplni, potažmo majiteli, není jednoduché. Městské zastupitelstvo i přes to záměr vilu prodat před rokem odhlasovalo. Naše investiční záměry byly podány k 30. 9. 2021. Veřejná prezentace záměrů proběhla 8. 2. 2022, kde bylo možné se na mnoho věcí doptat, případně požádat o dopracování některých nejasných bodů. Únorové hlasování se uskutečnilo v odstupu téměř 5 měsíců. V diskuzních příspěvcích zaznělo, že oba návrhy nejsou dostatečně dopracovány a zastupitelé mají stále mnoho nezodpovězených otázek. My jsme ovšem obdrželi jen několik dotazů, formulovaných 2 dny před zasedáním. Na ně jsme obratem odpověděli. Z toho nám vyplývá jediné. Zastupitelé se zalekli zodpovědnosti. Je pochopitelné hlasovat pro, nebo proti návrhu. Ale zdržet se hlasování považujeme za neprofesionální alibismus.

Miroslava a Martin Kubíkovi, Kongresový hotel Svatý Jan - Zámecké návrší
Děkujeme veřejnosti za zájem, kterou věnovala našemu projektu. Přes tisíc lidí navštívilo náš informační web, stovky lidí nás podpořily v probíhající petici. Odpovídali jsme na desítky dotazů, přijímali podporu od veřejnosti. Jsme rádi, že má náš projekt veřejný přesah a že se potvrdil veřejný zájem na tom, aby byl realizován. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přišli na veřejné projednání záměru. Děkujeme všem zastupitelům, kteří pro náš projekt hlasovali. Poděkování patří projektovému týmu 18 lidí, kteří dali záměr dohromady a po celý rok na něm neúnavně pracovali. Z nedostatku prostoru v této Lilii nemůžeme celý tým vyjmenovat, ale rádi bychom to napravili v budoucnu. Již více než 15 let činíme kroky pro to, aby mohl projekt vzniknout. Ukončení činnosti LDN jsme vnímali jako příležitost k tomu, aby se akceleroval. Mrzí nás, že nyní zastupitelstvo nepřijalo za své benefity projektu ve prospěch veřejnosti a celého města, v čele s veřejným parkovištěm. Na otázky ohledně budoucnosti, které se na nás teď valí, odpovídáme, že si dáme časový odstup a vyhodnotíme, zda se posuneme k projektu bez bonusů pro veřejnost, nebo zda se o nynější projekt v nějaké podobě ještě pokusíme.

Odběr novinek Youtube Litomyšl