Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Připravuje se velký park se stovkami stromů

obrázek k Připravuje se velký park se stovkami stromů
Na ulici Z. Kopala by v letech 2021 až 2022 měl vzniknout park o rozloze několika hektarů. V něm budou moci Litomyšlané v klidu trávit svůj volný čas a relaxovat ve stínu více než 300 stromů a další zeleně. V místě bude i drobný mobiliář a plochy pro setkávání.

V projektu se počítá i s vysazením téměř 200metrové linie keřů a samozřejmě i lavičkami, odpočívadlem a dalším mobiliářem. Pro rodiny v místě vznikne loučka s několika hracími prvky pro malé děti, o kus dále je pak v plánu vytvoření prostoru, kde si budou moci hrát starší děti. Nejvýš v  parku bude položena společenská loučka, v budoucnu s vyhlídkovým altánem. Přístupová trasa sem bude doprovázena výtvarnými díly a místo bude sloužit pro pořádání drobných společenských akcí, jako jsou komorní koncerty, přednášky i tematická setkání.

Výsledkem by měl být prostor, rozkročený mezi městským parkem a krajinou, prostor citlivě a pokorně respektující přírodní zákonitosti, i potřeby lidí 21. století,“ objasňuje záměr autorka studie Eva Wagnerová.

Důraz na zeleň
Vegetace v parku bude pestrá. Návštěvníci v něm najdou linie smíšených keřů, připomínající bývalé přirozené remízky, které byly v minulosti vykáceny kvůli intenzivnímu hospodaření. V okrajích parku budou vysazeny stromy s velkými korunami, jako jsou javory babyky, kleny a habry. Ty budou tvořit dlouhověkou okrajovou stěnu a zároveň poskytovat stín. Uvnitř je nahradí jednodruhové řady ovocných stromů, které dříve v území rostly mezi políčky. Bude se jednat o klasické české odrůdy jabloní, švestek a třešní. Kromě plodů budou poskytovat stín a na jaře a na podzim budou jejich barevné květy a listy návštěvníkům zpestřovat procházky. Zeleň pak doplní byliny, luční květiny a různé druhy trav, po kterých se bude moci chodit.

Vsakování mezi vlnami
Terén bude vymodelován do vln po stávajících vrstevnicích, mezi kterými budou moci lidé procházet, piknikovat či si jinak užívat pobyt v přírodě. Důležité také je, že nebude sloužit pouze jako park, ale velká plocha pro zadržení vody v krajině,“ popisuje zajímavosti projektu Antonín Dokoupil, vedoucí Oddělení rozvoje a investic MěÚ Litomyšl.

Mezi jednotlivými vlnami a v místech, kde nebude mobiliář, se totiž počítá s vybudováním několika na sebe navazujících poldrů, které budou schopny pojmout srážkovou vodu. Část parku tak bude v případě extrémních srážek fungovat i jako protipovodňová ochrana. Celý park je navržen právě s ohledem na to, aby si v něm lidé mohli za pěkného počasí zpestřit den, ale zároveň aby plocha maximálně zadržovala vodu v krajině. V parku se tak nepočítá s budováním klasických cest, ty budou zpevněné štěrkem a dalšími přírodními materiály, aby co největší plocha mohla vsakovat a udržovat vodu.

Tento záměr jednak koresponduje s dlouhodobou snahou města o to, abychom v období sucha byli schopni nechat vodu přirozeně vsakovat do půdy, v období extrémních srážek zase park ochrání bytovou výstavbu na Z. Kopala a přilehlých ulicích.

V současné době se vyřizuje stavební povolení a město připravuje projektovou žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 85 procent z celkových nákladů. Ty se v současné době odhadují na 10 milionů Kč. Také se řeší případná další etapa rozvoje tohoto území a možné rozšíření parku na pozemcích, které v tuto chvíli nepatří městu. O záměru na vybudování nového parku na ulici Z. Kopala budeme informovat v dalších vydáních Lilie.

Odběr novinek Youtube Litomyšl