Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Jak se pokročilo s přípravou protipovodňových opatření?

obrázek k Ilustrační foto: The Tampa Bay Estuary Program, Unsplash.com
Stejně jako v minulých letech, i letos v červenci se nad Litomyšlí prohnalo několik bouřek. Zejména ta z pátku 16. července přidělala místním vrásky, kolem čtvrté hodiny odpoledne začal intenzivní přívalový déšť komplikovat situaci na Havlíčkově ulici, kde musela městská policie krátkodobě lokalitu kvůli hromadící se vodě zcela uzavřít, ale i v garážích na Komenského náměstí, Lánech, Mařákově, J. E. Purkyně, Nedošíně či v podchodu u sokolovny. Když po hodině a půl déšť ustal, řada litomyšlských ulic se ocitla pod desítkami centimetrů vody. Jelikož se podobné situace opakují, zeptali jsme se vedení města, jak se za rok od posledních lokálních povodní pokročilo s přípravou protipovodňových opatření.

Historické centrum (Smetanovo náměstí), Havlíčkova (hotel Dalibor), Mařákova (světelná křižovatka), Komenského náměstí
Tyto lokality patří při větších deštích mezi nejpostiženější, protože zde voda kvůli zástavbě a kanalizaci má omezené možnosti jak odtéct. Kvůli tomu projektanti připravují rekonstrukci kanalizace poblíž hotelu Dalibor a světelné křižovatky, s níž by se podle odhadů mělo začít již letos, nové vedení umožní rychlejší odtok nahromaděné vody. Tyto projekty bohužel nelze urychlit kvůli přípravě a další nutné administrativě, kterou je před zahájením prací nutné vyřídit. Půjde o investice v řádech milionů korun a město s řešením odvodu vody v těchto lokalitách počítá.

Letos již také došlo k přepojení kanalizace v ulici M. Kuděje (Gregorce), která nově odvádí část vody směřující původně přes Smetanovo náměstí do jiné kanalizační větve. V historickém centru bohužel kvůli omezenému prostoru nelze tyto úpravy kanalizace provést, ulička za pedagogickou školou, kterou stávající kanalizace vede, je zaplněna rozvody inženýrských sítí, takže tam podle vyjádření odborníků nelze širší vedení kanalizace vtěsnat.

Dále dělníci ve vybraných lokalitách provedli drobnější úpravy, jako jsou odtokové žlaby, horské vpusti a podobně. Jedná se o ulice M. Kuděje, Na Lánech, Jabloňová či oblast od židovského hřbitova, tyto technické úpravy pomáhají odvádět vodu ze silnic.

Lány, J. E. Purkyně, Z. Kopala
I zde se dlouhodobě objevují problémy s odtokem vody při přívalových deštích. Na Lánech je problém s vodou z okolních polí, která stéká dolů směrem od židovského hřbitova. Tento problém nevyřeší kanalizace, ale poldr, který by měl vodu do určitého objemu zadržet. Vedení města řeší s majiteli pozemků jeho výstavbu, která je nutná i pro budoucí rozvoj této lokality s ohledem na to, že Lány mají do budoucna být částí, kde se budou prodávat stavební parcely.

Také na Z. Kopala a J. E. Purkyně je problém s hromadící se vodou z polí. Již loni město nechalo za novou výstavbou vybudovat provizorní odtokový kanál, který již několikrát odvedl proud vody od bytovek. Toto řešení však do budoucna musí doplnit další prvky, město v současné době žádá o dotaci na vybudování velkého parku na Z. Kopala, který bude kromě relaxace sloužit i jako velká přírodní plocha na zadržování vody. O udělení dotace by se mělo rozhodnout ještě letos a veřejnost budeme informovat.

Zbaví se Litomyšl zcela lokálních povodní?
V případě krátkých a extrémních dešťů, které jsou v posledních letech čím dál častější, nebude možné jejich důsledky zcela eliminovat ani v případě, že se podaří dokončit rekonstrukci kanalizací a výstavbu poldru. I tyto projekty mají své limity na to, kolik vody pojmou. Proto je důležité kromě investičních projektů pokračovat i se zazeleňováním okolí města, například výstavbou parků či sázením stromů, budováním tůní a dalšími projekty na ozelenění krajiny. V tomto případě musí ale chtít pomoci i soukromí majitelé pozemků z okolí. Také je potřeba, aby majitelé nemovitostí sami usilovali o maximální ochranu a nová výstavba byla posuzována i ve světle potencionálních škod při přívalových deštích.

Odběr novinek Youtube Litomyšl