Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

obrázek k Oznámení voličům o době a místě konání voleb  do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16 města Litomyšl je volební místnost podle místa trvalého pobytu voliče.

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.

2) Středisko volného času – Dukelská 534
Dukelská, Zelená alej, 17. listopadu.

3) III. ZŠ, T. G. Masaryka 1145
Bří Šťastných, Fučíkova, Luční, T. G. Masaryka, U Školek, 9. května.

4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, Sokolovská, U Sádek, Zahradní.

5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Markovu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Prokešova, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny.

6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, K Primátorské hrázi, Lidická, Nerudova, P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T. Novákové, Tyršova, Zámecká.

7) Naděje - pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moštěním.

8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová, Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lánech, U Lomu.

9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera, Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M. Švabinského, Polní, Václava Boštíka, Zahájská.

10) Městská knihovna, Smetanovo nám. 50
B. Němcové, Mariánská, Smetanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská, Toulovcovo nám., Vodní valy.

11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí.

12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha.

13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá.

14) Hasičská zbrojnice, Nedošín 80
Nedošín.

15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice.

16) Has. zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle.


Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Dodatečné informace:

Vzhledem k tomu, že 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.

Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

• Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště. Pro okres Svitavy se jedná o parkoviště u sportovního stadionu, ul. U Stadionu, Svitavy, souřadnice GPS 49.7512597N, 16.4652786E. Hlasování se uskuteční ve středu 6. října 2021 v době od 8 do 17 hodin

• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin.

• Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Pokud budete muset využít této možnosti, volejte na čísla 702 127 641 a 702 126 717.

Voličské průkazy:

Dále připomínáme, že o vydání standardního  voličského průkazu, díky němuž můžete volit i v jiném okrsku, než máte nahlášené trvalé bydliště, lze osobně požádat nejpozději do středy 6. října 2021 do 16 hodin

Odběr novinek Youtube Litomyšl