Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Pozvánka na jednání zastupitelstva

obrázek k Pozvánka  na jednání zastupitelstva
Zveme veřejnost na letošní poslední jednání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2020 od 16.00 hodin v Zámecké jízdárně v Litomyšli. Na programu budou majetkoprávní záležitosti, změny rozpočtu města na rok 2020, schválení rozpočtu města na rok 2021, přijetí obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, změna č. 5 územního plánu, zrušení příspěvkové organizace Zámecké návrší, projednání petice k zákazu vjezdu motorových vozidel na most mezi ulicemi Partyzánská a Benátská a další body.

Kompletní program najdete týden před zasedáním na webu www.litomysl.cz. Stejně jako na minulých jednáních musí přítomní dodržovat hygienická opatření, povinné je zakrytí úst či nosu rouškou či jiným způsobem a dodržování vzájemného rozestupu dva metry.

Návrhy na usnesení najdete v tomto odkazu.

Pozvánka (formát pdf, velikost 26,62 KB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl