Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Otázky a odpovědi ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu

obrázek k Ilustrační foto: Gary Chan, Unsplash.com
Zvýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu vyvolalo řadu reakcí a otázek, které jsme předali vedení města a úředníkům z odboru místního a silničního hospodářství. Na tomto místě vám přinášíme nejčastěji pokládané otázky spojené se zvýšením poplatku a odpovědi na ně.

Kolik město platí za odvoz odpadu?
Město platí svozové společnosti LIKO Svitavy 792 Kč na občana. Částka je kalkulována dle předpokládaných nákladů a počtu obyvatel města. Jedná se o cenu, která je užívána ve všech obcích a městech, kde svozy odpadu zajišťuje společnost LIKO. Kalkulace vychází z průměrných nákladů, a je tedy ze své podstaty solidární, bez ohledu na přepravní vzdálenosti. Litomyšl celkem za rok vynaloží 8,5 milionu korun za svoz odpadu.

Proč se zdražuje?
Ke zvýšení dochází na základě zvýšení zákonem stanovených skládkovacích poplatků a razantnímu propadu za odkup surovin z třídících kontejnerů, zejména papíru. Město Litomyšl má roční příjmy za tříděný odpad ve výši zhruba 1 800 000 korun, také proto je možné snížit výši poplatku na občana na úroveň o 48 korun nižší, tedy na 744 korun.

Přestávám třídit, protože k tomu nemám finanční motivaci.
To sice není otázka, ale jedna z častých reakcí, které nám přišly skrze sociální sítě. Pokud by se v Litomyšli přestalo třídit, tak by se snížily příjmy města za vytříděné složky odpadu a také by se zvýšily náklady společnosti LIKO na ukládání odpadů na skládku. To znamená, že čím méně by se třídilo, tím vyšší by v praxi byl poplatek. To se navíc týká pouze finančních dopadů a nebere se v potaz ekologický aspekt třídění – snaha o šetrnost k životnímu prostředí, recyklaci a další.

Dá se něco s výší poplatku dělat?
Jedinou cestou, jak snižovat výši poplatku občanů za odpad, je naopak zvýšení úrovně třídění komodit, které se dají využít nebo zajistit levnější likvidaci odpadu například jeho energetickým využitím - spalováním. Tím by se snížilo množství odpadu ukládaného na skládku a tím i výše nákladů. LIKO Svitavy intenzivně pracuje na možnostech levnějších způsobů likvidace odpadu. Do budoucna není ani vyloučen přechod na systém stanovení ceny pro jednotlivé domácnosti podle množství odvezeného směsného komunálního odpadu.

Proč město poplatek neodpustilo nebo nezanechalo na loňské výši?
Při snaze o vyrovnaný rozpočet a zachování důležitých oprav a investic vedení města rozhodlo o zvýšení poplatku o částku, o kterou byla zvýšena platba společnosti LIKO, což odsouhlasilo zastupitelstvo města na sklonku roku 2020. I tak však město svoz odpadu dotuje ve výši zhruba jeden milion korun. Některá města dotují systém nakládání s odpadem více, některá naopak drží nulový doplatek ze strany rozpočtu města – proto se poplatky v různých městech liší.

Odběr novinek Youtube Litomyšl