Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Freska – obraz Evropy

Čas běží jako voda a mezinárodní projekt, jehož koordinace se v roce 2019 ujala Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, se pomalu blíží k závěru. Grant, jenž byl z programu Erasmus+ přiznán strategickému partnerství mezi školami VOŠP a SPgŠ Litomyšl, WSB Opole a OSZ Eberswalde a asociací výtvarníků z francouzského Troyes byl využit na mnoho zajímavých aktivit.

Během tříletého projektu se nám navzdory všem pandemickým omezením podařilo vytvořit 4 velkoformátové nástěnné malby v Opole, Eberswalde a v Litomyšli, uspořádat 12 mezinárodních setkání, přičemž další dvě nás ještě čekají, zorganizovat 6 kurzů freskové výmalby v rámci artefiletiky pro 137 polských, českých a německých studentů a nabídnout studentům a učitelům kurzy digitální grafiky. V návaznosti na to tým společně vytvořil obsáhlý didaktický webový portál v 5 jazycích, www.erinf.eu, který mapuje nejen projekt samotný, ale poskytuje podrobný návod všem, kteří touží vyzkoušet si a zažít kouzelný proces nástěnné malby tak, jak ji dělali naši předkové již před staletími. Zdokonalili jsme způsob, kterým se dá zážitek z tvorby fresky snadno přenést do školního prostředí a vzniklá dílka jednoduše nainstalovat k dekoraci interiéru i exteriéru. Naším posledním projektovým počinem pak bude workshop pro příměstský letní tábor pořádaný litomyšlskou Městskou galerií v srpnu 2022.

Nejcennějším výsledkem celého projektu jsou ale vzniklá přátelství a touha v nich pokračovat. Věříme, že díky krásným osobním setkáním budeme i v budoucnu rozvíjet mezinárodní spolupráci nejen mezi našimi institucemi, ale možná i městy. Události letošního jara vnesly do společných setkání vědomí vděčnosti a také pocitu zodpovědnosti, že to, co se Evropanům podařilo v uplynulých dekádách vybudovat, si rozhodně nechceme a nesmíme nechat vzít!

Závěrem bych za celý mezinárodní tým chtěla velmi poděkovat vedení pedagogické školy, zejména panu řediteli Leníčkovi a paní Hřebcové, za podporu a pomoc při realizaci projektu, panu Ing. arch. Burianovi, panu starostovi Brýdlovi a městskému zastupitelstvu za důvěru, se kterou nám poskytli krásnou stěnu pro realizaci fresky v Městské knihovně a velký dík patří také vyučujícím z Fakulty restaurování, Univerzity Pardubice, bez jejichž odborných rad by se mi projektový záměr zřejmě nikdy nepodařilo vytvořit.

Fotografie, videa a další si můžete prohlédnout na: www.erinf.eu

Kompletní fotodokumentace (formát zip, velikost 29,15 MB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl