Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Opravy místních komunikací budou pro řidiče znamenat i změny ve značení

obrázek k Opravy místních komunikací budou pro řidiče znamenat i změny ve značení
V dubnu skončila první etapa prací na obnově starší účelové komunikace vedoucí kolem protipovodňových opatření a židovského hřbitova mezi Litomyšlí a Kornicemi. „Nabízela se možnost zpevnit tuto komunikaci pro vedení objízdné trasy. Využili jsme toho a zabili dvě mouchy jednou ranou. Jsem rád, že po dlouhém strádání v průběhu rekonstrukce zůstane městu tato přidaná hodnota,“ uvedl krajský radní Michal Kortyš. Opravenou silnici si nyní do svého majetku chce převzít město, které vykupuje pozemky pod ní.

Komunikace bude i nadále sloužit původnímu účelu, tedy pro potřeby zemědělské techniky. Využívat ji samozřejmě mohou i cyklisté a chodci, nicméně je třeba mít na paměti, že se na silnici legálně a v souladu s pravidly může pohybovat těžká technika. Pro automobily bude na opravené silnici stejně jako v minulosti platit zákaz vjezdu.

Změny značení staré cesty na Sedliště
Město nedávno nechalo za 100 tisíc korun opravit starou účelovou komunikaci, která vede paralelně se silnicí I/35 od odbočky z Lán až po křižovatku na Sedliště. Ta byla původně určena pro potřeby zemědělského družstva, po revoluci pak pozemky pod ní připadly pod řadu jiných majitelů, což komplikovalo opravy. V příštích týdnech v místě dojde k instalaci nového dopravního značení a do budoucna dojde k dalším dílčím opravám.

Město rozhodlo, že silnici přijme do vlastnictví pouze v případě, že na ní bude omezen provoz. Ve hře byla i varianta změny na cyklostezku. Po jednání s obcemi Sedliště a Bohuňovice bylo dohodnuto, že bude zachován průjezd osobních vozidel a že se tyto obce budou částečně podílet na případných opravách. Byl tedy zpracován návrh na omezení průjezdu aut širších 2,2 metru a nyní dojde k osazení dopravního značení. Cyklistů a řidičů osobních aut se novinky samozřejmě nijak nedotknou. Opatření by mělo vést také ke snížení rychlosti jízdy a lepšímu definování napojení účelové komunikace na okolní silniční síť. Toto napojení totiž podle zákona není křižovatkou, řidič by se měl chovat tak, jako když například vyjíždí z polní cesty,“ vysvětluje důvody změny v dopravním značení Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.

Odběr novinek Youtube Litomyšl