Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Od 12. října dojde k omezení veřejného života

V pátek 9. října se dopoledne opět on-line sešla bezpečnostní rada. Následující informace jsou platné a ověřené k 10.00 hod. Od pondělí 12. října dojde k významnému omezení veřejného života, kromě kultury, sportovišť a škol se dotkne celé škály dalších provozů. Seznam vládních opatření najdete níže. Situace v Litomyšli je podle epidemiologů podobná jako v okolních městech a zbytku republiky. Počty pozitivně diagnostikovaných i nemocných v souladu s prognózami postupně narůstají. Na základních školách je několik tříd v preventivní karanténě. Dalšímu šíření by měla zabránit plošná opatření.

V okresu Svitavy je aktuálně 253 nemocných, v kraji pak 1754. „Chtěl bych apelovat na všechny, aby na dva týdny omezili zbytné sociální kontakty, zvládli jsme to na jaře, můžeme to zvládnout i teď. Záleží jen na nás, s rodinou můžeme vyrazit do přírody či trávit čas doma, ale na velká setkávání teď není to správné období. Od pondělí nastane další omezení veřejného života, pokud budeme zodpovědní a ohleduplní, pomůžeme tím nejenom okolí, ale i sami sobě. Teď nejde o oblibu jednotlivých vládních stran a politiků, ale o to, zda se jako společnost dokážeme ochránit navzájem, byť to bude ekonomicky i lidsky nepříjemné. Udělejme vše pro to, aby to bylo poslední plošné opatření. Mnozí dávají za příklad Švédsko, ale pokud jsem načetl správné informace, tam je to právě postaveno na odpovědnosti každého jedince a respektování vládních doporučení,“ uvedl starosta Daniel Brýdl.

V Centru sociální pomoci města Litomyšle i nadále platí zákaz návštěv. Městský úřad Litomyšl bude od pondělí 12. října po dobu dvou týdnů kvůli vládnímu nařízení fungovat v omezeném režimu PONDĚLÍ: 9 - 11 hod. a 14 - 17 hod., STŘEDA: 9 - 11 hod. a 14 - 17 hod. Chápeme, že tato doba nemusí vždy stačit. V naléhavých situacích se Vám pokusíme maximálně vyjít vstříc. Kontaktovat nás můžete například na mesto@litomysl.cz, 461 653 333. Již sjednaná  jednání na dobu od 12. do 26. října (úř. jednání, zkoušky autoškol, atd.) platí. Při kontaktu s úředníky pro vlastní bezpečí preferujte elektronickou komunikaci, kromě telefonů a e-mailů lze využít i videokonferencí. Písemné dokumenty vyřizujte přes podatelnu kvůli omezení rizik přenosu covid-19. Děkujeme za pochopení.

Co vše se od pondělí 12. října po dobu dvou týdnů změní?

Vláda schválila další opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže například sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje mimořádné podmínky ošetřovného.

KOUPALIŠTĚ, VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ. Schválená krizová opatření mimo jiné znamenají, že od půlnoci 9. října se nově zakazuje provoz heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.

RESTAURACE, HOSPODY. K dalšímu omezení dojde i u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.

KULTURNÍ PROGRAM. Divadla, kina a organizované sportovní akce budou za stávajících podmínek fungovat až do nedělní půlnoci. Od pondělí se ale na ně bude vztahovat druhá, přísnější vlna opatření, která bude platit 14 dnů. Během tohoto období budou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Nebudou se smět pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy. Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob, a na maximálně 500 osob se omezuje i shromažďovací právo, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest. Knihovny budou mít podle stávajících informací otevřeno.

ŠKOLY. K omezení dochází i v oblasti školství. Od pondělí 12. října bude zakázána přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. S výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy a výuky škol při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, při Ministerstvu spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých bude zakázána i výuka na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích. Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby.

ZAVŘENÍ ŠKOL. Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.

OMEZENÍ ÚŘADŮ. Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu omezila také činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.

OŠETŘOVNÉ. Vláda projednala a schválila také návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a novely zákona o nemocenském pojištění, kterým chce upravit podmínky pro poskytování ošetřovného rodičům, jejichž děti zůstaly doma z důvodu uzavření školy či kvůli nařízené karanténě. V návrhu, který chce vláda prosadit Parlamentem urychleně v rámci legislativní nouze, prodlužuje podpůrčí dobu pro poskytování dávky z devíti, respektive šestnácti kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření. Ošetřovné budou moci pobírat i zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Tyto změny budou platit během školního roku 2020/2021, skončí tedy 30. června 2021, přičemž ošetřovné nebude vypláceno za dny školních prázdnin, ředitelského volna či při omezení výuky v jednotlivých dnech. Zároveň zákon předpokládá zjednodušení podávání žádostí o přiznání této dávky. Rodiče například nebudou muset dokládat potvrzení školy, že byla uzavřena, postačí jejich čestné prohlášení.

Odběr novinek Youtube Litomyšl