Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Nové jízdní řády veřejné dopravy

obrázek k MHD Litomyšl
S novým rokem dojde k úpravám jízdních řádů veřejné dopravy. Po konzultaci s firmami a zástupci škol se změny litomyšlské městské autobusové dopravy (MAD) nakonec dotknou jen jednoho ze spojů. Ranní spoj číslo 6 bude ze zastávky Autobusové nádraží uspíšen o pět minut. Odjezd tedy nově bude už v 7.05 namísto původních 7.10. Tato změna probíhá na základě zpětné vazby ze Soukromé střední odborné školy Trading Centre, s.r.o.

Nakonec jsme bohužel nemohli vyhovět všem. Litomyšlské MAD totiž zajišťuje pouze jeden autobus a ten ve špičce neustále objíždí trasy A, B i C. Případná změna jednoho spoje se tak promítne i do spojů dalších a zásadně tak ovlivní celý jízdní řád. Úpravy bylo proto třeba pečlivě vážit a individuálně posuzovat. Litomyšlským firmám i přesto děkujeme za podněty. V dlouhodobém horizontu nám poslouží v úvahách nad dalšími úpravami spojenými s litomyšlským MAD. Ty by do budoucna měly vést k vyšší vytíženosti MAD a navýšení jejího využití oproti individuální automobilové přepravě. 


Aktuálně je MAD nejvíce využívána v ranních hodinách školáky a v odpoledních seniory. Obě skupiny město výrazně dotuje, měsíční studentské jízdné vyjde na 250 Kč a žákovské na 50 Kč. Občané starší 65 let mají jízdné zdarma.


Více info o litomyšlské MAD k nalezení na webu města Litomyšle v sekci občan / radnice -> služby -> doprava -> městská autobusová doprava.


To ale není vše, od 11. prosince začnou podle nových jízdních řádů jezdit i autobusy v regionu. Stejně jako v Litomyšli se do nich krajští dopravní technologové v maximální možné míře pokusili odrazit zpětnou vazbu od veřejnosti. „Dostali jsme desítky podnětů od starostů i samotných cestujících. Pokusili jsme se v rámci našich možností vyjít jejich připomínkám maximálně vstříc. V nových jízdních řádech neškrtáme žádné spoje, veškeré změny jsou vyvolané požadavky obcí na úpravy časů a návazností, zejména u linek, kterými jezdí děti do škol. BusLine bude v pracovních dnech odjíždět přibližně 1580 spojů, celkem jich v tyto dny vypravíme zhruba 3200. Další dílčí změny se plánují k březnu příštího roku a opět budeme vycházet ze zpětné vazby od cestujících,“ uvedl ke změně jízdních řádů náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.


Pozn.

Ve dvanáctém čísle letošní Lilie byly na toto téma bohužel vytištěny mylné informace, za které se občanům omlouváme. Vezměte, prosím, v potaz, že jedině výše uvedené informace jsou správné a zcela odpovídají realitě. Za pochopení děkujeme.

Odběr novinek Youtube Litomyšl