Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Nová vyhláška o místním poplatku za užívání veřejných prostranství

obrázek k Nová vyhláška o místním poplatku za užívání veřejných prostranství
Na základě změn vyšších zákonných předpisů bylo Město Litomyšl povinno vydat novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích za užívání veřejných prostranství.

Původní vyhláška platila od roku 2019 a od té doby nebyly sazby nijak upravovány. Stejně tak, je předpoklad, že nebudou upravovány také po další následující období. Smyslem většiny zpoplatnění také není finanční výtěžek ale spíše motivace uživatelů ke zkrácení délky užívání. Příjem města za roky předcházející činil vždy kolem 130 tis Kč (mimo poplatků za trvalé restaurační předzahrádky vybíraných formou nájemní smlouvy).

Struktura zpoplatněných činností zůstává zachována. Pro občany města se jedná většinou pouze o zpoplatnění zařízení staveniště při opravě nemovitostí, výkopových prací při budování a opravách přípojek sítí a případně přechodných skládek materiálu.

Ke zvýšení došlo především u sazeb:

- za umístění stavebního zařízení a skládek z 2 Kč/m2/den na 5 Kč/m2/den

- za umístění restauračních předzahrádek z 2 Kč/m2/den na 4 Kč/m2/den, nebo z 30 Kč/m2/měsíc na 50 Kč/m2/měsíc. U předzahrádek nepoužívajících podlahu, ohrazení a zastřešení – poloviční sazby.

- za vyhrazení trvalého parkovacího místa z 300 Kč/místo/ měsíc na 500 Kč/místo/měsíc. Zde je třeba připomenout, že město v současné době zřizuje pouze vyhrazená místa pro osoby s parkovacím průkazem, které placení poplatku nepodléhají a město v těchto případech hradí i dopravní značení.

Vyhláška nabývá účinnosti a platnosti 9. 3. 2024.

Odběr novinek Youtube Litomyšl