Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Neudržované úseky místních komunikací v zimním období

obrázek k Neudržované úseky místních komunikací v zimním období
Na základě přílohy č. 1 nařízení města Litomyšle č. 03/2015 platí i pro letošní zimní období seznam úseků místních komunikací, na kterých bude prováděna zimní údržba mimo plán zimní údržby nebo nebude prováděna vůbec.

 

 

 

Mezi neudržované úseky místních komunikací patří následující: 

 

 1. částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici Na Lánech
 2. komunikace Moravská za LB Tech
 3. parkoviště v sídlištích
 4. chodník - schody pod kostelem Šantovo náměstí
 5. komunikace a chodník Peciny - slepá ulice směrem na Lidickou
 6. chodník - schody mezi čp. 1143 a 1144
 7. chodník u J. E. Purkyně 1143 a 1144
 8. komunikace - sjezd ke krytým garážím Z.Kopala 1155
 9. chodník - schody Tomíčkova - Vognerova
 10. komunikace - skupinové garáže Dukelská
 11. komunikace – skupinové garáže u HMD
 12. částečně pojízdný chodník – spojovací komunikace kolem rest. Za vodou
 13. chodníky Jiráskova a V. K. Jeřábka od zámku po křiž. s ul. Za Moštěním
 14. chodník Moravská vedle I/35 od fmy Savos po výjezd směr Svitavy
 15. chodník – schody z Mařákova do Dukelská
 16. spojovací chodník Braunerovo nám. - Mařákova pod čp. 278, 280
 17. chodník J. E. Purkyně vedle II/359 a 360 od okruž. křiž. vpravo ve směru Polička
 18. chodníky ul. Mařákova před čp. 1114 – 1116, 1111 - 1113
 19. spojovací chodník Partyzánská – J. E. Purkyně kolem parku nemocnice
 20. chodník T. G. Masaryka před čp. 1123 – 587
 21. chodník Vodní valy, v části obytné zóny, po levé straně ve směru jízdy

 

U naprosté většiny výše uvedených komunikací bude zimní údržba zajištěna, ale v jiné časové posloupnosti než předpokládá Plán zimní údržby. Zařazení je tedy spíše administrativním aktem vyplývajícím ze silničního zákona. Plán zimní údržby i nařízení, které se týkají problematiky zimní údržby, jsou zveřejněny na www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky.

 

Po zkušenostech z minulého zimního období chceme dále upozornit na to, že na základě plánu zimní údržby není v silách správce komunikací ošetřit všechny komunikace a chodníky města najednou. Pojišťovací ústavy, u kterých má město Litomyšl nebo Městské služby Litomyšl uzavřeny pojistné smlouvy, v rámci uplatňování nároků z případných úrazů odmítají pojistné plnění v případě, že byl ze strany správce komunikací dodržen plán zimní údržby. Dochází potom k všestranně nepříjemným jednáním, včetně soudních řízení.

 

Proto prosíme, aby všichni uživatelé vždy maximálně přizpůsobili své vybavení i chůzi momentálnímu stavu komunikace. Plán zimní údržby předpokládá také to, že pokud je k chodníku přilehlá pojízdná komunikace ošetřena dříve, měl by ji chodec přednostně použít. Město Litomyšl i Městské služby Litomyšl s.r.o. na druhou stranu udělají vše, co je v jejich silách, aby zmírnily negativní důsledky zimního období na život obyvatel města.

Odběr novinek Youtube Litomyšl