Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Krátce z druhého zasedání městského zastupitelstva

obrázek k Krátce z druhého zasedání městského zastupitelstva
Dne 20. dubna 2023 se v odpoledních hodinách v konferenčním sále hotelu Zlatá Hvězda konalo druhé letošní zasedání Zastupitelstva města Litomyšl. V průběhu krátkých jednání došlo ke schválení majetkoprávních záležitostí města, odsouhlaseny také byly změny v rozpočtu města. Ty se vztahovaly zejména k čerpání v minulosti udělených dotačních titulů a rezervním fondům Odboru školství a sociální péče a Odboru kultury a cestovního ruchu.

Město Litomyšl naopak svými prostředky v budoucnu podpoří litomyšlskou premiéru filmu o symfonickém orchestru Police Symphony Orchestra, z.s. K tomuto rozhodnutí vznesl svůj názor zastupitel pan Petr Jiříček, který by podporu raději směroval k jiným, všeobecně méně podporovaným spolkům. Na to reagoval starosta pan Daniel Brýdl připomínkou, že Město Litomyšl tímto způsobem v podstatě jen spolku kompenzuje náklady, které budou muset být učiněny v souvislosti s pronájmem městských příspěvkových organizací v průběhu premiéry dokumentu – finance tak nakonec skončí v kapsách městských organizací. 

 


Podpora ve výši 291.500 korun českých v souladu s usnesením městského zastupitelstva také poputuje do ukrajinského města Irpiň. Prostředky jsou určené na reparaci škod způsobených městu Irpiň ruskou invazí, a to způsobem, který umožní využití darů pro obnovu města a jeho infrastruktury nebo pro obnovu bydlení jeho obyvatel. Tyto finanční prostředky pochází z rozpočtu města, z rozpočtu Pardubického kraje a některých dalších samospráv a organizací z regionu. Litomyšl zde funguje jako centrální místo pro přeposlání financí, neboť v minulém roce navštívil Litomyšl místostarosta Irpině se žádostí o pomoc. Při této příležitosti vedení města představilo formou fotografií otřesné záběry devastace obydlí, mateřské školky i sportovního areálu v Irpini způsobenými útokem ruské armády.

 

Další dar ve výši 201 tisíc korun českých byl přidělen humanitární organizaci paní Iriny Danieky zajišťující převoz humanitární pomoci na Ukrajinu. Finanční prostředky v tomto případě město získalo prodejem hasičského auta věnovaného nizozemským partnerským městem Roden. Symbolicky tak i nadále pomáhá v místě, kde je to potřeba. K oběma uvedeným iniciativám se znovu vyjádřil zastupitel pan Petr Jiříček, tentokrát s díky za poskytnuté dary. 

 


V průběhu diskuzní části setkání bylo díky dotazu pana zastupitele Josefa Štefla přislíbeno panem zastupitelem Lubomírem Sršněm svolání setkání Kontrolního výboru města Litomyšle. To se zatím, z důvodu zdravotních komplikací předsedy, letos ještě neuskutečnilo.

 


V závěru pan starosta, Daniel Brýdl, pozval přítomné na další zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 29. června 2023 v prostorách Zámeckého pivovaru. Pozval také přítomné na zahájení Lázeňské sezóny, otevření parku Z. Kopala a Gastroslavnosti.

 


Více detailů o přijatých usneseních k dispozici na webu města v sekci Občan / radnice > Lidé > Zastupitelstvo města > Usnesení Zastupitelstva města Litomyšl.

Odběr novinek Youtube Litomyšl