Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Ceník parkovného v centru města pro rok 2023

obrázek k Ceník parkovného v centru města pro rok 2023
Od 1. ledna 2023 začne platit upravený ceník pro parkování, prodej nových parkovacích paušálů by měl začít už 1. prosince 2022. Od tohoto data je bude nově možné zakoupit i online na oficiálním webu města. Další stěžejní zprávou pro občany je, že osoby s trvalým pobytem v Litomyšli či integrované obci mohou zakoupit roční známku pro krátkodobý parking se slevou. V roce 2023 bude tato nejčastěji kupovaná forma parkovného stát 400 Kč, cena tedy bude meziročně navýšena o 100 Kč. Ke změně dochází i u rezidenčního parkování – nově platí podmínka trvalého pobytu v centru města či vlastnictví nemovitosti a na jednoho občana bude možno zakoupit celoroční neomezené parkovné za 600 Kč pouze pro jedno vozidlo.

Pokud se řidičům kvůli méně častým návštěvám centra známka či karta nevyplatí, vždy je možné pořídit měsíční parkovné či krátkodobé, v rámci kterého prvních 65 minut stojí jen 10 Kč. V této souvislosti bychom rádi připomněli, že v říjnu letošního roku na Smetanově náměstí došlo k výměně tří starých parkovacích automatů za nové. Ty umožňují platbu mincemi, ale také bezhotovostně – kartou nebo e-peněženkami. Další přístroje stejného typu brzy město instaluje také na Toulovcovo náměstí a na ulici Jiráskova, Rektora Stříteského a na Vodní valy.

Od 1. 12. lze také tři nejčastěji užívané tarify parkování zakoupit snadno a z pohodlí domova na webu města na adrese: https://www.litomysl.cz/prodej_parkovacich_pausalu. Tímto způsobem lze zakoupit krátkodobý parking zvýhodněný za 400 Kč (dostupný výhradně pro občany s trvalým pobytem v Litomyšli), krátkodobý parking za 800 Kč a abonentní roční parking. Objednávku parkovacích paušálů lze při on-line nákupu uhradit pouze platební kartou.

 

Kde všude je nutné za parkování zaplatit?

V pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin řidiči za své vozy platí na místech označených dopravními značkami v prostoru Smetanova, Šantova a Toulovcova náměstí, dále v ulicích B. Němcové, Rektora Stříteského, Růžová, Šmilovského, M. D. Rettigové, Špitálská, Ropkova, Josefa Váchala, Mariánská, Jiráskova a Vodní valy.

Rádi bychom upozornili, že stejně jako v minulém roce platí zákaz přetáčení parkovacích hodin.

Ceník parkovného platný od 1. 1. 2023

 

Lístek zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu nebo v systému elektronického placení:

 • prvních 65 minut 10 Kč/hod.
 • každá další hodina 30 Kč/hod.
 • den (24 hodin od času zaplacení) 120 Kč/den

Parkovací lístek vydaný parkovacím automatem prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v době na něm uvedené. Parkovací lístky je možno zakoupit prostřednictvím veřejně přístupných parkovacích automatů nebo prostřednictvím elektronického placení mobilní aplikací MPLA.

 

Parkovací lístky od ubytovatele:

 • hodinový 10 Kč
 • denní 50 Kč
 • týdenní 250 Kč

 

Abonentní roční „A“

 • 6 000 Kč / kalendářní rok

Roční abonentní paušál opravňuje k parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, v kterém byla zaevidována RZ vozidla, za které je placen, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku. Kupující je povinen zaregistrovat RZ vozidla, na které je karta kupována, v evidenci města.

Tento úkon a koupě ročního parkovacího paušálu je možná v Informačním centru Litomyšl, na služebně Městské policie Litomyšl, na MěÚ Litomyšl nebo online na webu města: https://www.litomysl.cz/prodej_parkovacich_pausalu. Registrace RZ vozidla proběhne nejdéle do 1 hodiny od úhrady prostřednictvím platební brány.

 

Rezidenční „R“

 • první vozidlo 600 Kč / kalendářní rok
 • každé další vozidlo 1 500,- Kč/ kalendářní rok

Je určen pouze pro vozidla v prokázaném užívání osob s trvalým pobytem nebo majitelů nemovitostí v oblastech dle přílohy č.1 nařízení města Litomyšl č. 07/2021. Kupující je povinen zaplatit výši paušálu a zaregistrovat RZ vozidla, za které je placen, v evidenci města. Zaevidování RZ vozidla v elektronické evidenci města prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, v kterém byla RZ zaevidována, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku. 

Tento druh ročního parkovacího paušálu je možno zaplatit a provést registraci RZ pouze na služebně Městské policie Litomyšl. 

 

Krátkodobý parking

 • 800 Kč / kalendářní rok

Zaevidování RZ vozidla v elektronické evidenci města prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, v kterém byla RZ zaevidována, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku, a to po dobu do 120 minut od doby začátku parkování. Prokázání zaplacení ceny za parkování je platné pouze v případě současného umístění jednoho parkovacího kotouče viditelně za předním sklem vozidla s označením času začátku parkování. Doba začátku parkování na parkovacím kotouči nesmí být až do doby odjezdu z oblastí se zpoplatněným parkováním měněna. 

Tento druh ročního parkovacího paušálu je možno zakoupit a provést registraci RZ vozidla v Informačním centru Litomyšl, na služebně Městské policie Litomyšl, na MěÚ Litomyšl nebo prostřednictvím platební brány na webu města: https://www.litomysl.cz/prodej_parkovacich_pausalu. Zaregistrování RZ vozidla proběhne nejdéle do 1 hodiny od úhrady prostřednictvím platební brány.

 

Krátkodobý parking – zvýhodněný pro občany města

 • 400 Kč / kalendářní rok

Je určena pouze pro jedno vozidlo ve vlastnictví nebo prokázaném užívání osoby s trvalým pobytem na území města Litomyšle. Zaevidování RZ vozidla v elektronické evidenci města prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, v kterém byla RZ zaevidována, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku a to po dobu do 120 minut od doby začátku parkování. Prokázání zaplacení ceny za parkování je platné pouze v případě současného umístění jednoho parkovacího kotouče viditelně za předním sklem vozidla s označením času začátku parkování. Doba začátku parkování na parkovacím kotouči nesmí být až do doby odjezdu z oblastí se zpoplatněným parkováním měněna. 

Tento druh ročního parkovacího paušálu je možno zakoupit a provést registraci RZ vozidla v Informačním centru Litomyšl, na služebně Městské policie Litomyšl, na MěÚ Litomyšl nebo prostřednictvím platební brány na webu města: https://www.litomysl.cz/prodej_parkovacich_pausalu. V případě nákupu prostřednictvím eshopu proběhne zpracování požadavku zakoupení v systému města do 2 pracovních dní. Zaregistrování RZ vozidla proběhne nejdéle do 1 hodiny od úhrady prostřednictvím platební brány.

Odběr novinek Youtube Litomyšl