Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Jak je to s výstavbou dálnice D35?

obrázek k Jak je to s výstavbou dálnice D35?
Jak se pokročilo s výstavbou dálnice? Kdy by mohla být hotová? Jaká je nyní situace? V současné době se řeší nutná administrativa. V úterý 23. června proběhlo veřejné projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí na výstavbu dálnice D35 Litomyšl - Janov, I. etapa v úseku kolem Kornic.

Již v minulosti vydal litomyšlský stavební úřad dvě kladná územní rozhodnutí pro navazující úseky Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov. I zde řeší krajský úřad námitky účastníků řízení, podle současných odhadů by o jejich oprávněnosti mohl rozhodnout ještě letos. Na všechny tři úseky kolem Litomyšle bylo v rámci územního řízení celkem podáno devět námitek.

Mezitím probíhají jednání o tom, jak celý proces urychlit. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl přijel v polovině června do Litomyšle opět jednat o úpravách plánu dálnice D35 v okolí města se zástupci obcí Řídký, Cerekvice nad Loučnou, Němčice, Strakov, Tržek, Janov, Litomyšl a spolků Živé Kornice a Pro Litomyšl.

Cílem schůzky bylo představit možné technické úpravy a návrhy na to, jak eliminovat negativní vlivy dálnice na okolí a tím předejít dalším odvoláním v územních a stavebních řízeních. Jednalo se například o vybudování valů, protihlukových stěn, sázení zeleně či výškových úpravách stavby. Zároveň však Radek Mátl přítomné upozornil, že trasa dálnice ve variantě „nula“ uvnitř vybraného koridoru se již měnit nebude. „Jsem tady, abychom našli kompromis, a věřím, že jsme schopni se dohodnout. Můžeme řešit řadu věcí, ale trasa je pevně daná a s ní se zkrátka hýbat nemůže,“ prohlásil generální ředitel Mátl na jednání.

Dojde ke kompromisu?
Vedení města Litomyšle znovu zopakovalo, že chce co nejrychlejší výstavbu dálnice a v jednání od počátku vystupuje jako mediátor mezi místními obcemi a ŘSD. Radek Mátl na schůzce uvedl, že pokud se dálnice nestihne dokončit včas, navazující úseky ve směru od Vysokého Mýta a Svitav se dočasně napojí na silnici I/35 a doprava z dálnice bude svedena přes město.

Přítomní se seznámili s plány ŘSD, sami je aktivně připomínkovali a podávali návrhy na jejich vylepšení. Zda se však dojde ke kompromisu, zatím není jisté. Podle strakovského starosty Jana Janypky je celá situace zvláštní. „Mohu říci, že jsem rád, že se s námi ŘSD relativně konstruktivně baví. Musím ovšem podotknout, že nevím, kdo je odpovědný za to, že se to neudělalo před lety. Na schůzce se zase ukázalo mnoho problematických věcí, na které dlouhodobě upozorňujeme nejen z pohledu Strakova, tedy koordinace prací, vybudování přivaděče, odpočivadla u dálnicí, ochrana před hlukem, a mohl bych pokračovat. Uvidíme, s čím ŘSD přijde na konci léta,“ popisuje svůj pohled na červnové jednání Jan Janypka.

Další jednání je naplánováno na srpen či září letošního roku, kdy se obě strany seznámí s aktualizovanými výkresy, které budou obsahovat připomínky ze schůzky. První podobné jednání se uskutečnilo v únoru letošního roku.

Dalším sporným bodem je přivaděč k dálnici
Jednání probíhalo poměrně vstřícně, místo obvyklého „to nejde“ jsme slyšeli nadějnější „prověříme, pokusíme se zapracovat“. Ale s hodnocením počkáme až po příští schůzce, až bude jasné, jak moc se ŘSD snažilo. Jako zdroj největších problémů se jeví přivaděč od České Třebové a křižovatka u Kornic, se kterou nemůžeme souhlasit v žádné podobě,“ hodnotí jednání Petr Chaloupka ze spolku Živé Kornice.

Právě mimoúrovňová křižovatka Litomyšl - sever byla dalším bodem jednání. Ta by měla sloužit jako napojení na dálnici D35 a prosazuje ji vedení České Třebové. Rada města v prosinci 2019 projednávala stanovisko k případné výstavbě mimoúrovňové křižovatky na podnět občanů. Radní schválili usnesení, v němž stojí, že radní podporují záměr města Česká Třebová v přímém napojení na dálnici křižovatkou ve tvaru „T“ tak, aby se občané České Třebové a okolí napojili na dálnici přímo, bez nutnosti projíždět obydlenou oblastí Prokop, kolem historického zámeckého areálu a největší litomyšlské základní školy.

Podle vedení města Litomyšle by se její případné vybudování ale mělo řešit až poté, co bude jasné, že se dálnice skutečně postaví. „K dálnici jsme se za město vyjádřili nesčetněkrát a chceme ji v co nejkratším termínu hotovou, jinak nám městem budou jezdit desetitisíce aut navíc, což nám pan Mátl na schůzce zcela jasně a otevřeně řekl. Někteří naši kritici to bagatelizují, ale pro město i občany je to reálná hrozba. Neustále se při jednání objevují staré křivdy a nedorozumění, ale to jako současný starosta již vyřešit nemohu. Naprostou prioritou je pro nás výstavba dálnice. Křižovatku můžeme řešit až potom, co se vyřeší zásadní věc – kdy se začne D 35 stavět. Pokud by mělo její vybudování ohrozit stavbu dálnice, tak to vidím jako velký problém,“ uvedl starosta Daniel Brýdl.

Kornice i Němčice proti, část občanů pro
Proti přivaděči jsou nejenom zástupci spolku Živé Kornice, ale například i obec Němčice. Těm vadí, že přivaděč před několika lety nikdo nechtěl, ale nyní jej nová vedení okolních měst prosazují. „Zásadně nesouhlasíme s realizací mimoúrovňové křižovatky Litomyšl-sever a s přímým napojením České Třebové na D35. Naše obec by se tak dostala do obklíčení tří silnic a znamenalo by to další zábory zemědělských pozemků. Celý záměr měl být po dohodě dotčených samospráv zrušen. To už ale v současné době neplatí a každý bezohledně prosazuje jen své vlastní zájmy na úkor jiných, jak nyní slyšíme z České Třebové a z Litomyšle. My jsme ale zvyklí držet slovo, na rozdíl od ostatních. Je mí líto té mlčící většiny, která případně doplatí na zpoždění, nebo dokonce na nerealizaci D35, kterou my dlouhodobě podporujeme,“ přibližuje stanovisko Němčic starosta Josef Racek.

Pro vybudování přivaděče jsou naopak někteří občané Litomyšle. Mezi ně patří například Tomáš Havránek. „Podle oficiálního plánu ŘSD se D35 u Litomyšle začne stavět o rok později než u Mýta a Svitav. To považuji už teď za katastrofální a přípravě dálnice by se mělo vše podřídit. Pokud ale pan Chaloupka způsobí ještě další zpoždění, bude čas vrátit do dokumentace sjezd Litomyšl - sever s přivaděči a ulevit dopravě u zámecké ZŠ a zbytku města. V případě dalších průtahů budu sjezd a přivaděče dle platné EIA prosazovat všemi zákonnými prostředky, věnovat se tomu na plný úvazek a z vlastních prostředků hradit související právní služby. Jde o zdraví nás všech v Litomyšli," vysvětluje postoj části litomyšlské veřejnosti Tomáš Havránek.

Komplikovaná situace a vzájemné obviňování
S tím, že by vybudování dálnice zpožďoval, však zástupce spolu Živé Kornice nesouhlasí. „Největší zpoždění D35 způsobilo město Litomyšl posunem trasy za Kornice a následným neřešením problémů, když si občané Kornic museli své zájmy hájit sami. Agresivní přístup některých litomyšlských radikálů může jen narušit současná jednání a vrátit vše o deset let zpět. Termínů zahájení výstavby jsme měli už spoustu, i rok 2023 je jen politický, protože je ne-ustále před nějakými volbami. Politikům spory ve skutečnosti vyhovují, protože mohou svoji neschopnost sehnat na dálnice peníze maskovat výmluvami na ekoteroristy,“ reaguje Petr Chaloupka na kritiku.

Jak je celá situace komplikovaná a ovlivněna historií ilustruje vyjádření krajského radního pro oblast dopravy Michala Kortyše, který podle svých slov snahu o vybudování přivaděče chápe, ale nemá podle něj smysl. „Nelze přeci plánovat napojení kamionové dopravy na dálnici s tím, že pojede přes Němčice. Křižovatka nad Litomyšlí zůstane jako územní rezerva a budoucnost ukáže její potřebu. Dálnice se řeší již roky. ŘSD i projektanti jednali s odpůrci trasy ve schválené variantě opakovaně, navrhovali kompromisy a řešili tuto problematiku. To, že se v minulosti nedospělo ke kompromisu, rozhodně není pouze chyba města, kraje a ŘSD. Problém je, že někteří účastníci územního řízení hájí zájmy pár desítek lidí, což chápu a respektuji, mají na to právo, kdežto vedení města musí brát ohled na zájmy 10 tisíc Litomyšlanů, vedení kraje zastupuje půl milionu lidí a stát musí řešit věci s ohledem na 10 milionů občanů. Stavba dálnice se vždy někoho dotkne a není možné tuto stavbu postavit tak, aby se trasa i její řešení líbilo všem. Já jsem osobně pro její vybudování v co nejkratším čase.

Kdy by se mohlo začít stavět?
V přehledové prezentaci ŘSD aktuální k březnu roku 2020 je u výstavby dálnice D35 v okolí Litomyšle uvedeno, že úseky Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov se mají stavět v letech 2023 až 2026. Práce na navazujících úsecích od Vysokého Mýta a Svitav začnou podle odhadů o rok dříve. Odhady s termíny prací se však v minulosti již několikrát změnily. Více informací k výstavbě dálnice D35 přineseme v dalších číslech Lilie.

Odběr novinek Youtube Litomyšl