Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Aktualizace žádostí o byt

obrázek k Aktualizace žádostí o byt
Občanům zaregistrovaným do seznamu žadatelů o bydlení v bytech v majetku města Litomyšl připomínáme povinnost vyplývající ze směrnice O pronajímaní bytů v majetku města Litomyšl aktualizovat údaje obsažené v podané žádosti, případně požádat o vyřazení ze seznamu nebo vyplnit formulář o obnovení žádosti, pokud uplynula lhůta 36 měsíců od registrace.

Tuto informaci dostává každý žadatel písemně v případě kladného vyřízení žádosti o zařazení do evidence.
Pokud žadatel po třech letech znovu podá vyplněný formulář a obnoví žádost o bydlení, bude jeho žádost nadále registrována v seznamu žadatelů o bydlení s původním datem podání. V opačném případě je žádost tzv. přechodně vyřazena až do data jejího následného obnovení.

Bytovou komisi k tomu vedly zkušenosti z období před zavedením této povinnosti, kdy nebyly aktualizovány údaje ani sděleno, že žadatel již městský byt nepožaduje.

Povinnost aktualizovat žádost po 3 letech se netýká žádostí o přidělení bytu v domech určených pro bydlení seniorů (bývalé označení domy s pečovatelskou službou), kde toto zajišťuje oddělení sociální péče většinou po telefonickém nebo osobním kontaktu s žadatelem.

Veškerá pravidla týkající se procesu evidence žádostí a přidělování bytů jsou na www.litomysl.cz. V případě, že máte pochybnosti o tom, zda je vaše žádost o byt stále aktivní, můžete se dotázat na odboru místního a silničního hospodářství městského úřadu u vedoucího odboru Pavla Jiráně nebo referentky Jany Foltové na tel. 461 653 364.

Odběr novinek Youtube Litomyšl