Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Životní prostředí

Zemědělský půdní fond

Co potřebuji k vynění půdy ze ZPF?

 Žádost o odnětí půdy ze ZPF podává ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít. Vždy musí být uveden účel zamýšleného odnětí a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF a životního prostředí nejvýhodnější.  Podrobnější informace a  výši odvodů za vynětí získáte na odboru životního prostředí Městského úřadu Litomyšl

Žádost o vynětí ze ZPF (formát doc, velikost 36,5 KB)

 

poradí a další informace poskytne

Zdislava Jansová zdislava.jansova@litomysl.cz tel.: 461 653 423
další informace na
 
Youtube Litomyšl