Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Životní prostředí

Kácení dřevin

Kdy se vyžaduje povolení ke kácení dřevin mimo les a jak případně žádat o povolení a co k tomu potřebuji?

Povolení se vyžaduje pro stromy s obvodem kmene větším než 80 cm měřeného ve 130 cm nad zemí nebo souvislého keřového porostu nad celkovou plochu 40 m2

Místo pro podání žádosti: věcně a místně příslušný obecní úřad

Potřebné doklady: občanský průkaz nebo cestovní pas, žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les,  snímek katastrální mapy nebo situační zákres s vyznačením polohy stromů, případnou plnou moc spoluvlastníků pozemku (pokud je více spoluvlastníků), kopii nájemní smlouvy (je-li žadatel nájemce pozemku), výpis z obchodního rejstříku (u právnických osob)

Žádost o povolení ke kácení (formát doc, velikost 31 KB)

 

poradí a další informace poskytne

Mgr. Vratislav Laška, Ph.D. vratislav.laska@litomysl.cz tel.: 461 653 425
další informace na
 
Youtube Litomyšl