Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Životní prostředí

Zemědělský půdní fond

Co je zemědělský půdní fond (ZPF)?

Zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“) tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované (např. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Ochrana ZPF, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ZPF) vyhláška MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění  ochrany zemědělského půdního fondu

 

poradí a další informace poskytne

Zdislava Jansová zdislava.jansova@litomysl.cz tel.: 461 653 423
 
Youtube Litomyšl