Vyhledávat na webu
en

Participativní rozpočet

Přehled finalistů prvního ročníku participativního rozpočtu

Níže se můžete detailně seznámit s celkem 22 projekty, které občané nominovali do letošního ročníku participativního rozpočtu.

Projekty do 300 tisíc Kč

Vodní prvek na horní sídliště

Vodní prvek na horní sídliště

Ulice 9. května je po celkové rekonstrukci a s novou zelení vypadá velmi dobře. Jediné, co občanům chybí k úplné spokojenosti, je vodní prvek v zákoutí s lavičkami pod obchůdkem.

Ilustrační foto: The Nigmatic, Unsplash.com

Skatepark

V Litomyšli se nenachází ideální místo pro provozování skateboardingu. To by se díky tomuto projektu mělo změnit. Počítá se s vybudováním nového hřiště a několika překážek

Ilustrační foto: Greyson Joralemon S., Unsplash.com

Dětská herna

Návrh počítá s vybudováním velké dětské herny. Měla by být vhodná pro především menší děti od 3 do 9 let. Herna by měla obsahovat prvky jako velký prolézací hrad se skluzavkami a trampolíny.

Stromy života pro Litomyšlata

Stromy života pro Litomyšlata

Každé nově narozené dítě by mohlo mít ve městě zasazený strom se jménem a rokem narození/vysazení. Výsadba by mohla probíhat formou happeningu a byla by společenskou událostí nejenom pro rodiny. Navíc by ročně bylo ve městě vysazeno zhruba sto nových stromů.

Stezka zdraví Litomyšl

Stezka zdraví Litomyšl

Stezka zdraví, to je 10 venkovních posilovacích strojů, sloužících k celkovému posílení organismu a vhodných i k rehabilitačním účelům, které by se mohly objevit v našem městě. Cvičení na strojích příznivě působí na cévní a oběhovou soustavu a zlepšuje celkovou pohyblivost.

Pojďme ven! 5

Pojďme ven!

Návrh řeší dovybavení vybrané demograficky významné lokality především dřevěnými herními a sportovními prvky pro zvýšení kvality života místních obyvatel. Využívá stávající rozmanitosti územní části (hřiště, lesopark, lokalita Wembley).

Ilustrační foto: Dominik Scythe, Unsplash.com

Komunitní litomyšlská dílna

Komunitní dílna by umožnila výrobu a opravu věcí těm, kteří mají nápad a chuť, ale nemají vlastní dílnu, schází jim určitý nástroj či materiál nebo potřebují s něčím pomoci. Rozvíjela by vztah lidí k řemeslu. Podpořila by místní řemeslníky a předávání zkušeností mezi generacemi.

Komunitní prostor u městských vil

Komunitní prostor u městských vil

Při stavbě nových bytových domů na Z. Kopala nebylo myšleno na prostor pro setkávání lidí, v projektu sice bylo zakresleno dětské hřiště, na které ale nezbyly finance. Mnoho lidí má zájem se setkávat, rozvíjet sousedské vztahy, ale chybí zde k tomu prostor. To chceme změnit.

Úvodní foto

Jizva Litomyšle a její budoucnost

Co se stane s průtahem, který teď rozděluje město a co chtějí obyvatelé města? Cílem projektu je o tom otevřít veřejnou debatu s dostatečným předstihem. A to formou výstavy, která by zmapovala, co tu bylo a co pak vzniklo.

Čisté náměstí

Čisté náměstí

V projektu se plánuje vybudování prostoru pro venčení psů, a to v bezprostřední blízkosti náměstí na v současné době travnatých plochách na Vodních valech. Současně se počítá s propagací projektu, aby majitelé psů prostor využívali.

Wembley

Revitalizace sportoviště „Wembley“

Projekt má rozšířit nabídku sportovního vyžití v lokalitě. V návrhu se počítá s pořízením multifunkční workoutové sestavy určené k posilování svalstva celého těla; montáží basketbalových košů a vyznačení hrací plochy; zabezpečením a případnou rekonstrukcí fotbalových branek.

Projekty do 50 tisíc Kč

Automatizovaný externí defibrilátor

Automatizovaný externí defibrilátor

Umístění automatizovaného externího defibrilátoru (AED) na místo s výskytem většího množství lidí, např. náměstí nebo autobusové nádraží. AED mohou používat i neproškolení zachránci, včasná pomoc při zástavě srdce zvyšuje pravděpodobnost obnovení oběhu na 50 až 75 %.

Logo

Pojď to zkusit!

Akce nazvaná Pojď to zkusit! aneb Litomyšl nejen historická a kulturní by měla být interaktivní prezentací sportovních oddílů v Litomyšli a jejím okolí, při které si budou moci návštěvníci jednotlivá sportovní odvětví vyzkoušet na vlastní kůži a zjistit, co je baví.

Banner

Triatlon dětem

Projektem by navrhovatelé rádi zahájili tradici triatlonového dne pro děti od 5 do 16 let. Cílem je inspirovat děti k pohybu a vyvolat v nich zájem o základní sporty – plavání, jízdu na kole a běh, které mohou bez velkých nákladů provozovat běžně se svou rodinou či přáteli.

Grafika

Půjčovna látkových plen

Cílem projektu je založení půjčovny látkových plen a poskytování poradenství matkám, které s látkovými plenami teprve hodlají začít nebo zatím váhají. Půjčit pleny by bylo možné za vratnou zálohu, rodiče by je mohli doma vyzkoušet a případně se optat na nejasnosti.

Zvelebení Oseckého údolí

Zvelebení Oseckého údolí

Cílem projektu je opravit cestu do Oseckého údolí a doplnit lavičky či odpočívadlo, případně prořezat tamní vegetaci a udělat odpočinkové místo. Pokud by to bylo finančně možné, také nahradit povodní stržený most novou lávkou či vedle rybníka obnovit studánku.

Logo

Miniparky v Litomyšli

Plán na založení miniparků na pozemcích města, které jsou nevyužité či zanedbané. Na těchto místech je možné zřídit minipark s osázením stromů, keřů, okrasných trav a skalek. Pod stromy budou umístěny lavičky a zřízeny cestičky pro pohyb v parku, vysypané kamenivem.

Pítko na Černou horu

Pítko na Černou horu

Návrh na umístění pítka na pitnou vodu do lokality Černá hora nebo poblíž. Jelikož je sportovní areál hojně navštěvován nejen rekreačními běžci, sportovci, výletníky, rodinami s dětmi, ale i širokou veřejností, určitě by pítko našlo své příznivce.

Logo

Vratné talíře

V Litomyšli již několik let funguje na akcích města využívání vratných kelímků ve stáncích s občerstvením. Pojďme jít ještě o krok dále a zaveďme jako první město v republice vratné talíře. Omezme zbytečný plastový odpad.

Ilustrační foto: Jessica Ruscello, Unsplash.com

Umělecký trh Litomyšl

Cílem tohoto návrhu není pouze uspořádat trh, na kterém by tvůrci mohli veřejnosti ukázat svá díla, ale také pomoci dostat umění i mimo galerie. Ukázat, že umění není jen doménou profesionálních umělců, ale kohokoliv, kdo má po ruce papír a tužku.

Pátoneum 1

Pátoneum

Projekt plánuje vytvoření malého muzea, kde by se návštěvníci mohli seznámit s osobou slavisty prof. PhDr. Josefa Páty, který se v roce 1886 narodil v Litomyšli, a historií jeho rodiny. V muzeu by mohli nahlédnout do doby, ve které žil a do období heydrichiády, kdy zemřel.

Údržba zeleně na pozemcích města

Peníze z participativního rozpočtu by se měly použít na běžnou údržbu stávající zeleně na pozemcích města Litomyšle, především v těsné blízkosti rodinných domů. Především tam, kde se v současné době starají o zeleň na majetku města sami občané.

 
Youtube Litomyšl